Hlavní obsah

schieben

Slovesoschob, h. geschoben

  1. (po)sunout, (po)strčit, (do)tlačitden Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu
  2. strčit (si), vsunout (si) sousto do úst ap.
  3. irgendwohin (po)strčit kam
  4. sich schieben (pro)tlačit se, posunout se zástupem ap.
  5. sich schieben irgendwohin táhnout se, valit se, sunout se kamDie Wolken schoben sich langsam.Mraky se pomalu posouvaly.
  6. svalit, shazovat vinu ap.
  7. etw. Akk zbavovat se čeho výčitek ap., odmítat co vinu ap.die Schuld von sich schiebenzbavovat se viny

Vyskytuje se v

Gleis: odsunout koho/co na vedlejší kolejj-n/etw. auf ein totes Gleis schieben

schieben: (pro)tlačit se, posunout se zástupem ap.sich schieben

durch: prostrčit noviny škvíroudie Zeitung durch einen Spalt (hindurch) schieben

abschieben: Vypadni!, Táhni!Schieb ab!

Rohr: strčit koláč do troubyden Kuchen ins Rohr schieben

unterschieben: Podsunula nemocnému polštářek.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

vedlejší: odsunout koho na vedlejší kolejj-n aufs Abstellgleis schieben

nasázet: nasázet chléb do pecedas Brot in den Ofen schieben

odtlačit: odtlačit auto do garážeden Wagen in die Garage schieben

podstrčit: Podstrčila nemocnému polštář.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

přisunout: přisunout skříň ke stěněden Schrank an die Wand schieben

trouba: dát co do troubyetw. in den Ofen schieben

vrazit: vrazit koláč do troubyden Kuchen in den Ofen schieben

vsunout: Vsunul kartu do otvoru.Er schob die Karte in die Öffnung.

zasunout: zasunout knihu do poličkydas Buch ins Regal schieben

Abstellgleis: odsunout koho na vedlejší kolejj-n aufs Abstellgleis schieben