Hlavní obsah

Gleis

Das, podstatné jméno~es, ~e

  • kolej, kolejová traťÜberschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. j-n/etw. auf ein totes Gleis schieben odsunout koho/co na vedlejší kolej
  2. aus dem Gleis kommen/geraten vyjít ze zajetých kolejí
  3. etw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringen vrátit co do starých kolejí dát do pořádku

Vyskytuje se v

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

wegtreten: Bitte, vom Gleis wegtreten!Prosím, uvolněte kolej!

slepý: slepá kolejtotes Gleis, das Abstellgleis

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

vykolejit: Zpráva ho úplně vykolejila.Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.

kolej: přen. Všechno je ve starých kolejích.Alles bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen.

kolej: vybočit z kolejíaus dem Gleis geraten/kommen

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen