Hlavní obsah

Gleis

Das, podstatné jméno~es, ~e

  • kolej, kolejová traťÜberschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. j-n/etw. auf ein totes Gleis schieben odsunout koho/co na vedlejší kolej
  2. aus dem Gleis kommen/geraten vyjít ze zajetých kolejí
  3. etw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringen vrátit co do starých kolejí dát do pořádku

Vyskytuje se v

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

wegtreten: Bitte, vom Gleis wegtreten!Prosím, uvolněte kolej!

slepý: totes Gleis, das Abstellgleisslepá kolej

kolej: Der Zug kommt auf Gleis fünf an.Vlak přijede na pátou kolej.

vykolejit: Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.Zpráva ho úplně vykolejila.

míra: etw. ins rechte Gleis bringenuvést co na pravou míru

Gleis: Überschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!