Hlavní obsah

slepý

Přídavné jméno

  1. (nevidomý) blindslepý na obě očiauf beiden Augen blind
  2. (na konci zavřený) blind, Blind-, totslepé střevoder Blinddarmslepá kolejtotes Gleis, das Abstellgleisslepá ulicedie Sackgasse
  3. (netečný) blind

Vyskytuje se v

rameno: slepé ramenodas Altwasser

střevo: med. zánět slepého střevadie Blinddarmentzündung

ulice: slepá ulicedie Sackgasse

zánět: zánět slepého střevadie Blinddarmentzündung

hrát: hrát na slepou bábuBlindekuh spielen

nenávist: slepá nenávistblinder Hass

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.

král: Mezi slepými jednooký králem.Unter den Blinden ist der Einäugige König.

oko: být na obě oči slepýauf beiden Augen blind sein

ulička: dostat se do slepé uličkyin eine Sackgasse geraten

blind: auf einem Auge blind seinbýt slepý na jedno oko

Auge: auf einem Auge blind seinbýt na jedno oko slepý

operieren: eine Patientin am Blinddarm operierenoperovat pacientce slepé střevo

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu