Hlavní obsah

spielen

Sloveso

 1. hrát simit Puppen spielenhrát si s panenkami
 2. hrát (hru)Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu
 3. hrát fotbal, tenis ap.
 4. (za)hrát, trefit míč do branky ap.
 5. etw. Akk hrát na covon klein auf Klavier spielenhrát odmala na klavír
 6. hrát herecky ztvárnitSpielt er in diesem Film?Hraje v tomto filmu?
 7. hrát, dávat, mít na programu o divadle ap.přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?
 8. odehrávat se děj románu ap.
 9. j-n/etw. hrát si na koho/co, hrát, předstírat koho/coden Boss der Firma spielenhrát si na šéfa firmy
 10. j-n (se)hrát (roli) koho hostitelky ap., (za)hrát si na koho
 11. zahrávat si, hrát simit dem Leben spielenzahrávat si se životem

Vyskytuje se v

bleiben: aus dem Spiel bleibenzůstat mimo hru

Feuer: mit dem Feuer spielenhrát/zahrávat si s ohněm lehkomyslně riskovat

Gedanke: mit dem Gedanken spielenpohrávat si s myšlenkou

Geige: die erste Geige spielenhrát první housle

Komödie: Komödie spielenhrát komedii/divadýlko předstírat

Leberwurst: die gekränkte/beleidigte Leberwurst spielenhrát si na uraženého, tvářit se uraženě

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Spiel: Das Spiel hat sich gewendet.Karta se obrátila.

Spiel: ein Spiel mit dem Feuerhra s ohněm

Spiel: auf dem Spiel stehenbýt ve hře

Spiel: etw. Akk aufs Spiel setzendát v sázku, riskovat co

Vabanque: Vabanque spielenhrát vabank

verrückt: verrückt spielenzbláznit se nechovat se normálně

Versteck: Versteck spielenhrát si na schovávanou o dětech

Zeit: auf Zeit spielenhrát o čas

gegen: das Spiel Sparta gegen Slaviautkání Sparta proti Slávii

können: Gitarre spielen könnenumět hrát na kytaru

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

Geige: Eva spielt Geige.Eva hraje na housle.

Gitarre: Gitarre spielenhrát na kytaru

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

machen: ein Spiel machen(za)hrát (si)

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

Reserve: bei der Reserve sein/spielenbýt v záloze, hrát záložníka

Spiel: ein faires Spielférová hra

Spiel: die Olympischen Spieleolympijské hry, olympiáda

ungefährdet: ungefährdet spielenbezpečně si hrát

verleiten: j-n zum Spiel verleitenzlákat koho ke hře

vorspielen: Spiel uns doch nichts vor!Nehraj to na nás!

hra: olympijské hryOlympische Spiele

kostka: hrát kostkyWürfel spielen

kulička: cvrnkat kuličkyMurmeln spielen

aut: zahrát míč do autueinen Ball ins Aus spielen

blbnout: Blbne nám televize.Unser Fernseher spielt verrückt.

cvrnkat: cvrnkat kuličkymit Murmeln spielen

čtyři: hud. hrát na čtyři rucevierhändig spielen

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

do: hrát do tancezum Tanz spielen

dorost: hrát za dorostim Nachwuchs spielen

dovedně: sport. dovedně zahranýgewandt gespielt

dur: hrát skladbu v D dureine Komposition in D-Dur spielen

fér: hrát fér hruein faires Spiel spielen

freewarový: freewarové hrydie Freeware-Spiele

hazardovat: hazardovat se zdravímseine Gesundheit aufs Spiel setzen

housle: hrát na housleGeige spielen

hrát: hrát karty/šachyKarten/Schach spielen

hrát: hrát o penízeum Geld spielen

hrát: hrát o všechnoum alles spielen

hrát: hrát na schovávanouVerstecken spielen

hrát: hrát na slepou bábuBlindekuh spielen

hrát: hrát tenisTennis spielen

hrát: hrát na housleGeige spielen

hrát: hrát na přáníauf Wunsch spielen

hrát: hrát hlavní rolidie Hauptrolle spielen

hrát si: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

hravě: hravě stihnout coetw. spielend schaffen

klávesa: hrát na klávesyKeyboard spielen

kulečník: hrát kulečníkBillard spielen

kuželka: hrát kuželkyKegel spielen

kytara: hrát na kytaruGitarre spielen

mašinka: hrát si s mašinkoumit einem Kinderzug spielen

míč: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

mistrovsky: mistrovsky zahrátmeisterhaft spielen

na: zahrát na přáníauf Wunsch spielen

na: hrát na klavírKlavier spielen

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

odehrát: odehrát skladbu bez chybydas Musikstück fehlerlos spielen

odehrávat se: Děj filmu se odehrává v Anglii.Die Filmhandlung spielt sich in England ab.

osmina: slang. hrát osminyAchtel spielen

ošidný: hrát ošidnou hru s kýmein trügerisches Spiel mit j-m spielen

panáček: hrát si s panáčkymit Puppen spielen

piano: hrát pianopiano spielen

podvodný: podvodná hraein betrügerisches Spiel

pohrát si: pohrát si s dětmimit Kindern spielen

pohrávat si: pohrávat si se zdravímmit der Gesundheit spielen

pohrávat si: přen. pohrávat si s myšlenkou na sebevraždumit Selbstmordgedanken spielen

pop: hrát popPop spielen

poznačený: hrát s poznačenými kartamimit gezinkten Karten spielen

pravačka: kopat pouze pravačkounur mit dem rechten Fuß spielen

prostředník: dělat prostředníka komufür j-n den Vermittler spielen

přízvuk: hud. zahrát tón s větším přízvukemden Ton mit größerer Betonung spielen