Hlavní obsah

hrát si

Nedokonavé sloveso

  1. (bavit se hrou) spielenhrát si s míčemmit dem Ball spielen
  2. (zahrávat si) spielen mit j-m
  3. přen.(předstírat) (vor)spielen

Vyskytuje se v

mašinka: hrát si s mašinkoumit einem Kinderzug spielen

míč: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

panáček: hrát si s panáčkymit Puppen spielen

poznačený: hrát s poznačenými kartamimit gezinkten Karten spielen

schovávaná: hrát (si) na schovávanouVerstecken spielen

kočka: hrát si s kým jako kočka s myšíKatz und Maus mit j-m spielen

myš: hrát si s kým jako kočka s myšímit j-m Katze und Maus spielen

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

machen: ein Spiel machen(za)hrát (si)

spielen: mit Puppen spielenhrát si s panenkami

spielen: den Boss der Firma spielenhrát si na šéfa firmy