Hlavní obsah

es

Zkratka

  • die EG Europäische Gemeinschaft

Vyskytuje se v

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

eso: kárové esodas Karoass

hercový: hercové esodas Herzass

křížový: křížové esodas Kreuzass

kulový: kulové esodas Schellenass

srdcový: srdcové esodas Herzass

trumfový: trumfové esodas Trumpfass

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.

aby: Aby se mu tak něco stalo!Hoffentlich passiert ihm nichts!

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

: Ať žije...!Es lebe...!

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcezu seiner Ex zurückkommen

bezvadný: Je to bezvadná holka.Es ist ein großartiges Mädchen.

bít: Hrom bije.Es donnert.

bledý: Je to s ním bledé.Es ist schlimm mit ihm.

blesknout (se): Blesklo se někde blízko.Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.

blinkat: Chce se mu blinkat.Ihm ist (spei)übel.

blýskat (se): Blýská se a hřmí.Es blitzt und donnert.

bodat: Bodá mě u srdce.Es sticht in meinem Herzen.

bombasticky: Vypadá to bombasticky.Es sieht bombig aus.

br: Br, to je zima!Brr, es ist kalt!

br: Br, to je odporné!Huch, es ist ekelhaft!

břicho: Kručí mu v břiše.Ihm knurrt der Magen.

být: Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.

být: Strašidla nejsou.Gespenster gibt es nicht.

být: Není to daleko.Es ist nicht weit.

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

být: Je mi teplo.Es ist mir warm.

být: Je mu do zpěvu.Es ist ihm nach Singen zumute.

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

být: Co je ti to platné?Was nutzt es dir?

být: Venku je zima.Draußen ist es kalt.

být: Už je pozdě.Es ist schon spät.

být: Bylo po půlnoci.Es war nach Mitternacht.

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

citelně: Citelně se oteplilo.Es hat sich spürbar erwärmt.

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

copak: Copak ten, tomu se všecko daří.Ach der, ihm gelingt alles.

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

cože: Cože se mu stalo?Was ist ihm passiert?

cukat: Cuká mu v ráně.Ihm zuckt es in der Wunde.

čas: Je na čase.Es ist an der Zeit.

často: Často se stává, že ...Es geschieht oft, dass ...

černo: Bylo zamračeno, až černo.Es war finster, fast schwarz.

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dařit se: Jak se vám daří?Wie geht es Ihnen?

dělat se: Dělá se vítr.Es wird windig.

dělat se: Dělá se jí špatně.Es wird ihr übel.

délka: Na délku to nevystačí.In der Länge reicht es nicht aus.

deštivo: Bylo deštivo.Es war regnerisch.

dílo: hledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

eso: zahrát esoein Ass servieren

líznout (si): líznout si esodas Ass aufnehmen

balvan: Leží to na něm jako balvan.Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.

balvan: Spadl mu balvan ze srdce.Ein Stein fiel ihm vom Herzen.

břitva: Je to (ostré) jako břitva.Es ist messerscharf.

být: To je jedno.Es ist egal.

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

čert: Vem to čert!Der Teufel soll es holen!

čpět: Čpí to na sto honů.Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.

ďas: expr. Vem to ďas.Der Teufel soll es holen!

dech: To mu vzalo dech.Das presste ihm den Atem ab.

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

aufsteigen: Neid stieg in ihm auf.Vzplanul závistí.

donnern: Es donnert.Hřmí.

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

jaja: Jaja, so ist es!Jo jo, tak to je!

kennenlernen: Es freut mich, Sie kennenzulernen!Těší mě, že vás poznávám!

klingeln: Es klingelt zum Unterricht/zur Pause.Zvoní na vyučování/přestávku.

Nacht: Es wird Nacht.Stmívá se.

nieseln: Es nieselt.Mrholí.

pochen: Es pocht.Někdo klepe.

schauern: Es schauert.Prší., Lije.

schmecken: Lass es dir schmecken!Nech si chutnat!

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

zumindest: so schien es zumindesttak se to alespoň zdálo

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.