Hlavní obsah

es

Zkratka

  • die EG Europäische Gemeinschaft

Vyskytuje se v

eso: kárové esodas Karoass

hercový: hercové esodas Herzass

křížový: křížové esodas Kreuzass

kulový: kulové esodas Schellenass

srdcový: srdcové esodas Herzass

trumfový: trumfové esodas Trumpfass

eso: zahrát esoein Ass servieren

líznout (si): líznout si esodas Ass aufnehmen

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.

abscheulich: Es ist mir abscheulich kalt.Je mi strašná zima.

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

ähnlichsehen: Das sieht ihm ähnlich.To je mu podobné.

allmählich: Es wird allmählich dunkel.Pozvolna se stmívá.

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

anfangen: Es fängt an zu schneien.Začíná sněžit.

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

abwärtsgehen: mit j-m/etw. geht es abwärtss kým/čím to jde z kopce, je to špatné

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

all: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.Není všechno zlato, co se třpytí.