Hlavní obsah

Abend

Der, podstatné jméno~s, ~e

  1. večeram frühen/späten Abendbrzy/pozdě večervon Morgen bis Abendod rána do večeraam Samstag Abendv sobotu večer
  2. večer, večírek společenský ap.
  3. zast.západ

Vyskytuje se v

all: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

ab: od dnešního večeravon heute Abend ab

Herr: Dobrý večer, pane řediteli!Guten Abend, Herr Direktor!

morgen: zítra večermorgen Abend

allerseits: Dobrý večer vespolek!Guten Abend allerseits!

anlaufen: Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.

beginnen: Večer začalo sněžit.Am Abend begann es zu schneien.

er: Vrátí se až navečer.Er kommt erst gegen Abend wieder.

essen: obědvat/večeřetzu Mittag/Abend essen

Fernsehen: Co je dnes večer v televizi?Was gibt es heute Abend im Fernsehen?

folgen: následující večeram folgenden Abend

grauen: Stmívá se.Der Abend graut.

gut: Dobrý večer!Guten Abend!

heilig: Štědrý večerder Heilige Abend

heißen: Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.

Highlife: V tavernách, barech a pouličních kavárnách je večer živo.hovor. Abends ist Highlife in Tavernen, Bars und Straßencafés.

vergeben: Dnes večer je již zadaná.Heute abend ist sie schon vergeben.

co: večer co večerAbend für Abend

den: Štědrý dender Heilige Abend

štědrý: Štědrý večerder Heilige Abend

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

cucat: cucat celý večer vínoganzen Abend am Wein nippen

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

fajn: strávit fajn večer s kýmmit j-m einen tollen Abend verbringen

ježíšek: Na Ježíška padal sníh.Am Heiligen Abend schneite es.

k, ke, ku: vrátit se k večerugegen Abend zurückkommen

kouzelný: kouzelný večerein zauberhafter Abend

navečeřet se: Navečeřel se a šel spát.Er aß zu Abend und ging ins Bett.

popíjet: Celý večer popíjel džus.Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.

postit se: postit se na Štědrý večeram Heiligen Abend fasten

volno: Máte dnes večer volno?Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?

vpodvečer: Přišel vpodvečer.Er kam gegen Abend.

vyprázdnit se: Ulice se večer vyprázdnily.Die Straßen haben sich am Abend geleert.

konec: Není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

moudrý: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

ráno: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

zlatý: zlatý hřeb večerader Glanzpunkt des Abends

Abend: dobrý večerguten Abend