Hlavní obsah

Herr

Der, podstatné jméno~n/řidč. ~en, ~en

  1. pán mužEin Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.
  2. pán v osloveníGuten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!sehr geehrter Herr Müllervážený pane Müllere v dopise
  3. über j-n/etw. vládce, pán nad kým/čím, koho/čehomein Herr und Meistermůj pán a vládce manžel
  4. náb.Pán (Bůh)

Vyskytuje se v

schlecht: Nicht schlecht, Herr Specht!To není špatné!, To by šlo!

Dame: Sehr geehrte Damen und Herren!Vážené dámy, vážení pánové!

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

bitte: Herr Ober, bitte einen Kaffee!Pane vrchní, jednu kávu prosím!

geben: přen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu

mein: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!, Vážené dámy, vážení pánové!

meiner: Ich war ganz Herr meiner selbst.Byl jsem zcela svým pánem.

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

wohnhaft: Herr Meier, wohnhaft in Kölnpan Meier, bytem v Kolíně

dáma: Meine Herren, fordern Sie die Damen zum Tanzen auf.Pánové, zadejte si dámy.

pán: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!

tělo: Leib und Blut des Herrnnáb. tělo a krev (Páně)

očichat: Der Hund beroch seinen Herrn.Pes očichal svého pána.

představit: Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?Mohu Vám představit pana X?

připlazit se: Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.Pes se připlazil k pánovi.

seznámit se: Herrn Fischer kennenlernenseznámit se s panem Fischerem

šarmantní: ein charmanter alter Herršarmantní starý pán

vrchní: (Herr) Ober, bitte zahlen!(Pane) vrchní, platíme!

krám: Wie der Herr, so's Gescherr.Jaký pán, takový krám.

vážený: Sehr geehrte Damen und Herren!Vážené dámy a pánové!

vlastní: sein eigener Herr seinbýt svým vlastním pánem

Herr: Alte Herrenstaří páni hráči nad 32 let