Hlavní obsah

Herr

Der, podstatné jméno~n/řidč. ~en, ~en

  1. pán mužEin Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.
  2. pán v osloveníGuten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!sehr geehrter Herr Müllervážený pane Müllere v dopise
  3. über j-n/etw. vládce, pán nad kým/čím, koho/čehomein Herr und Meistermůj pán a vládce manžel
  4. náb.Pán (Bůh)

Vyskytuje se v

schlecht: Nicht schlecht, Herr Specht!To není špatné!, To by šlo!

Dame: Sehr geehrte Damen und Herren!Vážené dámy, vážení pánové!

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

bitte: Herr Ober, bitte einen Kaffee!Pane vrchní, jednu kávu prosím!

geben: přen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu

mein: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!, Vážené dámy, vážení pánové!

meiner: Ich war ganz Herr meiner selbst.Byl jsem zcela svým pánem.

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

wohnhaft: Herr Meier, wohnhaft in Kölnpan Meier, bytem v Kolíně

dáma: Pánové, zadejte si dámy.Meine Herren, fordern Sie die Damen zum Tanzen auf.

pán: Dámy a pánové!Meine Damen und Herren!

pán: kniž. pán tvorstvader Herr der Schöpfung

pán: Kristus PánHerr Christus

pán: Pán BůhHerr Gott

tělo: náb. tělo a krev (Páně)Leib und Blut des Herrn

očichat: Pes očichal svého pána.Der Hund beroch seinen Herrn.

pán: pan vrchníHerr Ober

pán: pán s paníein Herr und seine Frau

pán: Pes poslouchá svého pána.Der Hund folgt seinem Herrn.

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

připlazit se: Pes se připlazil k pánovi.Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.

seznámit se: seznámit se s panem FischeremHerrn Fischer kennenlernen

šarmantní: šarmantní starý pánein charmanter alter Herr

vrchní: (Pane) vrchní, platíme!(Herr) Ober, bitte zahlen!

krám: Jaký pán, takový krám.Wie der Herr, so's Gescherr.

pán: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein

vážený: Vážené dámy a pánové!Sehr geehrte Damen und Herren!

vlastní: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein