Hlavní obsah

Situation

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. situaceeine fatale Situationfatální situaceEr blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.
  2. geogr.situační plán

Vyskytuje se v

Anbetracht: in Anbetracht der gegenwärtigen Situations ohledem na současnou situaci

Besserung: eine Besserung der Situation erwartenočekávat zlepšení situace

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

herauskommen: aus einer peinlichen Situation herauskommendostat se z trapné situace

retten: přen. die Situation rettenzachránit situaci

zurückrufen: die Situation in die Erinnerung zurückrufenrozpomenout se (znovu) na situaci

bezvýchodně: Situace vypadá zcela bezvýchodně.Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.

bezvýchodný: být v bezvýchodné situaciin einer ausweglosen Situation sein

delikátní: delikátní situacedelikate Situation

groteskní: groteskní situacegroteske Situation

hloupý: hloupá situaceeine dumme Situation

hrotit: Nerada bych hrotila situaci.Ich würde nur ungern die Situation zuspitzen.

klid: zachovat klid v každé situaciin jeder Situation die Ruhe bewahren

komický: komická situaceeine komische Situation

konsolidovat se: Situace se konsoliduje.Die Situation konsolidiert sich.

nepředvídatelný: nepředvídatelná situaceunvorhersehbare Situation

omrknout: Musím omrknout situaci.Ich muss mir die Situation ansehen.

ozřejmit se: Situace se ozřejmila.Die Situation hat sich geklärt.

paradoxní: paradoxní situaceparadoxe Situation

reálný: reálná situacereale Situation

rozebrat: rozebrat politickou situacidie politische Situation analysieren

růžový: Situace není růžová.Die Situation ist nicht rosig.

situace: umět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen können

spletitý: dostat se do spletité situacein eine verwickelte Situation geraten

vcítit se: vcítit se do složité situacesich in eine komplizierte Situation einfühlen

vymykat se: Situace se mu vymykala z rukou.Die Situation ist seinen Händen entglitten.

vypjatý: vypjatá situaceeine gespannte Situation

zaplést se: zaplést se do nepříjemné situacein eine unangenehme Situation verwickelt werden

zdramatizovat: zdramatizovat situacidie Situation dramatisieren

zkomplikovat: zkomplikovat situacidie Situation komplizieren

zmínit se: zmínit se o politické situacidie politische Situation erwähnen

zoufalý: zoufalá situaceeine verzweifelte Situation

zvážnět: Situace zvážněla.Die Situation ist ernst geworden.