Hlavní obsah

herauskommen

Slovesoa, i. o

  1. vyjít (ven)Komm (he)raus!Vylez (ven)!Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.Sie ist nie aus ihrer Heimatstadt herausgekommen.Nikdy se nedostala ze svého rodného města.
  2. hovor.aus etw. dostat se z čeho najít východiskoaus einer peinlichen Situation herauskommendostat se z trapné situace
  3. dostávat se na trh nový výrobek ap.
  4. vyjít nový román ap.
  5. vyniknout barvy na fotografii ap.
  6. hovor.mit etw. (vy)jít ven, přijít, vyrukovat s čím po počátečním váhání
  7. hovor.bei etw. vyjít, vyplynout z čeho z jednání ap.
  8. hovor.vyjít najevo, provalit se pravda ap.

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

prasknout: Všechno to nakonec prasklo.Letztendlich ist alles herausgekommen.

díra: udělat díru do světagroß (he)rauskommen

ven: (vy)jít s pravdou venmit der Wahrheit herauskommen

vyjít: vyjít s pravdou venmit der Wahrheit herauskommen