Hlavní obsah

vyjít

Dokonavé sloveso

 1. (dostat se ven) (hin)ausgehen, (he)rauskommen, hinauskommen
 2. vyjít (si) (vydat se někam) ausgehen, spazieren gehen
 3. (dostat se nahoru) hinaufgehen
 4. (o slunci ap.) aufgehen, heraufkommen
 5. (na povrch) herauskommen(o střele) losgehen
 6. (být vydán tiskem) erscheinen, herauskommenhovor. rauskommen
 7. (ze cviku ap.) kommen
 8. (dopadnout) aufgehen, herauskommen, klappen
 9. hovor.(školu) durchlaufen, absolvierenhovor.(neúspěšně) abgehen
 10. (být zadobře) auskommenNení snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.
 11. (vzít za východisko) ausgehen von etw.

Vyskytuje se v

naprázdno: vyjít naprázdnoleer ausgehen

najevo: Pravda vyjde najevo.Die Wahrheit kommt ans Licht.

nastejno: Vyjde to nastejno.Es kommt auf dasselbe hinaus.

povrch: vyjít/vyplout/vycházet na povrchan den Tag kommen/zutage treten

ven: (vy)jít s pravdou venmit der Wahrheit herauskommen

vítěz: vyjít z čeho jako vítězaus etw. als Sieger hervorgehen

vstříc: vyjít vstříc komu/čemuj-m/etw. entgegenkommen

dicke: mit etw. dicke auskommenbohatě vyjít s čím

heraustreten: aus dem Haus heraustretenvyjít z domu

Mode: in die/aus der Mode kommenpřijít do módy/vyjít z módy

schmal: mit einem schmalen Einkommen auskommen müssenmuset vyjít se skrovným příjmem

Übung: aus der Übung kommenvyjít ze cviku

Auflage: sieben Auflagen erlebenvyjít v sedmi vydáních

auskommen: Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.S tímto platem vůbec nevyjdu.

Fang: auf Fang ausgehen(vy)jít na lov

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

Training: nicht mehr im Training seinvyjít ze cviku