Hlavní obsah

vyjít

Dokonavé sloveso

 1. (dostat se ven) (hin)ausgehen, (he)rauskommen, hinauskommen
 2. vyjít (si) (vydat se někam) ausgehen, spazieren gehen
 3. (dostat se nahoru) hinaufgehen
 4. (o slunci ap.) aufgehen, heraufkommen
 5. (na povrch) herauskommen(o střele) losgehen
 6. (být vydán tiskem) erscheinen, herauskommenhovor. rauskommen
 7. (ze cviku ap.) kommen
 8. (dopadnout) aufgehen, herauskommen, klappen
 9. hovor.(školu) durchlaufen, absolvierenhovor.(neúspěšně) abgehen
 10. (být zadobře) auskommenNení snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.
 11. (vzít za východisko) ausgehen von etw.

Vyskytuje se v

naprázdno: vyjít naprázdnoleer ausgehen

najevo: Pravda vyjde najevo.Die Wahrheit kommt ans Licht.

nastejno: Vyjde to nastejno.Es kommt auf dasselbe hinaus.

povrch: vyjít/vyplout/vycházet na povrchan den Tag kommen/zutage treten

ven: (vy)jít s pravdou venmit der Wahrheit herauskommen

vítěz: vyjít z čeho jako vítězaus etw. als Sieger hervorgehen

vstříc: vyjít vstříc komu/čemuj-m/etw. entgegenkommen

dicke: bohatě vyjít s čímmit etw. dicke auskommen

heraustreten: vyjít z domuaus dem Haus heraustreten

Mode: přijít do módy/vyjít z módyin die/aus der Mode kommen

schmal: muset vyjít se skrovným příjmemmit einem schmalen Einkommen auskommen müssen

Übung: vyjít ze cvikuaus der Übung kommen

Auflage: vyjít v sedmi vydáníchsieben Auflagen erleben

auskommen: S tímto platem vůbec nevyjdu.Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.

Fang: (vy)jít na lovauf Fang ausgehen

herauskommen: Viděl jsem ho vyjít z domu.Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.

Training: vyjít ze cvikunicht mehr im Training sein

vyjít: Není snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.