Hlavní obsah

najít

Vyskytuje se v

poslepu: najít co poslepuetw. blind finden

práce: hledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/finden

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

tam: Sem tam našli hřib.Hier und da fanden sie einen Pilz.

ukrytý: najít ukrytou smlouvueinen versteckten Vertrag finden

vhodný: najít si vhodného partneraeinen passenden Partner finden

však: Však já ho najdu.Ich werde ihn bestimmt finden.

web: Našel jsem to na webu.Ich habe es im Web gefunden.

zastání: najít u koho zastáníbei j-m Rückhalt finden

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

finden: Beachtung findennajít odezvu

finden: bei j-m Verständnis findennajít u koho porozumění

unter: j-n unter der Telefonnummer findennajít pod telefonním číslem koho

Vergnügen: Vergnügen an etw. findennajít v čem zálibu

Anerkennung: (keine) Anerkennung finden(ne)najít uznání

Anschluss: Anschluss findenseznámit se, najít si společnost

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

finden: Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

hauptsächlich: die hauptsächlichen Begriffe im Text findennajít v textu hlavní pojmy

Trost: in etw. Trost suchen/findenhledat/najít útěchu v čem

versöhnlich: versöhnliche Worte findennajít smířlivá slova

Verwendung: (eine) Verwendung für j-n/etw. findennajít využití pro koho/co

suchen: Wer sucht, der findet.Kdo hledá, najde.