Hlavní obsah

najít

Vyskytuje se v

poslepu: najít co poslepuetw. blind finden

práce: hledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/finden

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

tam: Sem tam našli hřib.Hier und da fanden sie einen Pilz.

ukrytý: najít ukrytou smlouvueinen versteckten Vertrag finden

vhodný: najít si vhodného partneraeinen passenden Partner finden

však: Však já ho najdu.Ich werde ihn bestimmt finden.

zastání: najít u koho zastáníbei j-m Rückhalt finden

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

finden: najít odezvuBeachtung finden

unter: najít pod telefonním číslem kohoj-n unter der Telefonnummer finden

Vergnügen: najít v čem zálibuVergnügen an etw. finden

Anerkennung: (ne)najít uznání(keine) Anerkennung finden

Anschluss: seznámit se, najít si společnostAnschluss finden

erübrigen: najít si čas na přátelefür seine Freunde Zeit erübrigen

hauptsächlich: najít v textu hlavní pojmydie hauptsächlichen Begriffe im Text finden

Trost: hledat/najít útěchu v čemin etw. Trost suchen/finden

versöhnlich: najít smířlivá slovaversöhnliche Worte finden

Verwendung: najít využití pro koho/co(eine) Verwendung für j-n/etw. finden

suchen: Kdo hledá, najde.Wer sucht, der findet.