Hlavní obsah

sejít

Vyskytuje se v

poledne: sejít se s kým po polednisich mit j-m nach Mittag treffen

shora: sejít shora dolůvon oben herunterkommen

vchod: sejít se před vchodemsich am Eingang treffen

cesta: sejít z cestyvom rechten Weg abkommen

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

abkommen: sejít z cestyvom Weg abkommen

hinuntergehen: sejít do sklepain den Keller hinuntergehen

abgehen: sejít ze správné cestyvom rechten Weg abgehen

herunterkommen: sejít dolů po schodechdie Treppe herunterkommen

sejít: Na tom nesejde.Darauf kommt es nicht an., Das macht nichts aus.