Hlavní obsah

sejít

Vyskytuje se v

poledne: sejít se s kým po polednisich mit j-m nach Mittag treffen

shora: sejít shora dolůvon oben herunterkommen

vchod: sejít se před vchodemsich am Eingang treffen

cesta: sejít z cestyvom rechten Weg abkommen

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

abkommen: vom Weg abkommensejít z cesty

hinuntergehen: in den Keller hinuntergehensejít do sklepa

abgehen: vom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty

herunterkommen: die Treppe herunterkommensejít dolů po schodech