Hlavní obsah

abgehen

Slovesoging ab, i. abgegangen

 1. von etw. odejít odkud z jeviště ap., opustit co zaměstnání ap.von der Schule abgehenodejít ze školy
 2. projít, obejít a prozkoumat
 3. odjet, odplout o dopravních prostředcích
 4. odejít, být odeslán dopis, zboží ap.
 5. odbočit, odklonit se, rozvětvit sevom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty
 6. odpadnout, utrhnout se, oprýskatMir ist ein Knopf vom Sakko abgegangen.Utrhl se mi knoflík ze saka.
 7. odcházet, vylučovat se, vyměšovat se
 8. jít na odbyt, prodávat se
 9. von etw. odečítat se, srážet se, strhávat se z čeho procenta z ceny ap.Davon gehen noch 10% ab.Z toho se ještě odečítá 10%.
 10. nedostávat se, chybět, scházet
 11. von etw. upustit/upouštět od čeho od svého úmyslu ap.

Předpony

angehen aufgehen ausgehen darangehen durcheinandergehen durchgehen eingehen einhergehen entgehen fortgehen gehen herangehen herausgehen hergehen herumgehen heruntergehen hervorgehen hinaufgehen hinausgehen hindurchgehen hineingehen hingehen hintergehen hinuntergehen hinweggehen hinübergehen losgehen mitgehen nachgehen nebenhergehen niedergehen rangehen untergehen vorangehen vorausgehen vorbeigehen vorgehen vorhergehen vorübergehen weggehen weitergehen zugehen zurückgehen zusammengehen