Hlavní obsah

angehen

Slovesoging an, i./h. angegangen

  1. hovor.začít/začínat prázdniny ap.
  2. hovor.rozhořet se kamna ap., rozsvítit se světlo ap.
  3. hovor.uchytit se, ujmout se, zakořenit se o rostlinách ap.
  4. napadnout nepřítele ap.
  5. etw. Akk dotknout se, chopit se čeho problému ap., zabývat se čím tématem ap., pustit se do čeho
  6. bojovat proti chudobě ap.
  7. form.um etw. (po)žádat, (po)prosit o co o radu, peníze ap.
  8. j-n/etw. týkat se koho/čehoDas geht mich nichts an.Do toho mi nic není., To se mě netýká.

Předpony

abgehen aufgehen ausgehen darangehen durcheinandergehen durchgehen eingehen einhergehen entgehen fortgehen gehen herangehen herausgehen hergehen herumgehen heruntergehen hervorgehen hinaufgehen hinausgehen hindurchgehen hineingehen hingehen hintergehen hinuntergehen hinweggehen hinübergehen losgehen mitgehen nachgehen nebenhergehen niedergehen rangehen untergehen vorangehen vorausgehen vorbeigehen vorgehen vorhergehen vorübergehen weggehen weitergehen zugehen zurückgehen zusammengehen

Vyskytuje se v

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.