Hlavní obsah

ausgehen

Slovesoging aus, i. ausgegangen

 1. vyjít na nákup ap.
 2. vyjít si, vyrazit si do kina, na večeři ap.
 3. von irgendwo vést, vycházet odkud, začínat kde železnice ap.
 4. být odeslán, odejít poštovní zásilka
 5. pocházet, vycházet podnět ap.
 6. vyzařovat, vycházet klid, jistota ap.
 7. von etw. vycházet z čeho, předpokládat co
 8. skončit, dopadnout jakunentschieden ausgehendopadnout nerozhodněWie ist die Sache ausgegangen?Jak to dopadlo?
 9. dojít/docházet benzin, zásoby ap.Das Geld ging uns aus.Došly nám peníze.
 10. vypad(áv)atMir gehen die Haare aus.Vypadávají mi vlasy.
 11. dohasínat svíčka ap., dodělávat, přestávat fungovat rádio, televizor ap.Das Feuer geht langsam aus.Oheň pomalu dohasíná.
 12. obl.pouštět (barvu) při praní
 13. projít kraj, trasu ap.
 14. sich ausgehen ÖrD hovor.akorát (vy)stačit peníze ap.
 15. leer ausgehen vyjít naprázdno

Slovesoging aus, i. ausgegangen

 1. j-m geht der Atem aus komu dochází dech

Předpony

abgehen angehen aufgehen darangehen durcheinandergehen durchgehen eingehen einhergehen entgehen fortgehen gehen herangehen herausgehen hergehen herumgehen heruntergehen hervorgehen hinaufgehen hinausgehen hindurchgehen hineingehen hingehen hintergehen hinuntergehen hinweggehen hinübergehen losgehen mitgehen nachgehen nebenhergehen niedergehen rangehen untergehen vorangehen vorausgehen vorbeigehen vorgehen vorhergehen vorübergehen weggehen weitergehen zugehen zurückgehen zusammengehen

Vyskytuje se v

leer: leer ausgehenvyjít naprázdno nic nedostat

Schießen: wie das Hornberger Schießen ausgehennepřinést (kýžené) ovoce, skončit fiaskem

Fang: auf Fang ausgehen(vy)jít na lov

Feuer: das Feuer im Ofen/Kamin anmachen/ausgehen lassenrozdělat/nechat vyhasnout oheň v kamnech/krbu

übel: übel ausgehendopadnout špatně

naprázdno: vyjít naprázdnoleer ausgehen

dojít: Zásoby došly.Die Bestände sind ausgegangen.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

pochodit: Jak jste pochodili na úřadu práce?Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?

pořídit: Jak jsi pořídil?Wie ist die Sache ausgegangen?

skromný: vystačit se skromnými příjmymit bescheidenem Einkommen ausgehen

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

zvědavý: Jsem zvědavý, jak to dopadne.Ich bin gespannt, wie es ausgeht.