Hlavní obsah

übel

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. ein notwendiges Übel nutné zlo
  2. das kleinere Übel menší zlo

Vyskytuje se v

wohl: wohl oder übelchtě nechtě, tak jak tak

Wurzel: die Wurzel allen Übelspříčina všeho zla

Geruch: ein übler Geruchodporný zápach

Nachrede: práv. den Nachbarn wegen übler Nachreden verklagen(za)žalovat souseda za nactiutrhání

zlé: mít komu co za zléj-m etw. übel nehmen

blbě: Je mi blbě.Mir ist übel.

blinkat: Chce se mu blinkat.Ihm ist (spei)übel.

dělat se: Dělá se jí špatně.Es wird ihr übel.

nanic: Udělalo se mu nanic.Es wurde ihm übel.

nevolno: Je mi nevolno.Mir ist schwindlig/übel.

nutný: Je to nutné zlo.Es ist ein notwendiges Übel.

špatně: Je mi špatně.Mir ist schlecht/übel.

zazlívat: Nezazlívejte mi to!Nehmen Sie es mir, bitte, nicht übel!

zle: Udělalo se mu zle.Ihm wurde übel.

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten