Hlavní obsah

nevolno

Vyskytuje se v

volno: den pracovního volnaein arbeitsfreier Tag

ročník: První ročníky mají volno.Die ersten Klassen haben frei.

udělat se: Udělalo se jí nevolno.Es wurde ihr unwohl.

dienstfrei: mít volno/nemít službudienstfrei haben

Feierabend: Ve svém volnu sportuje.Am Feierabend treibt er Sport.

frei: volno, volné pokojeZimmer frei

unwohl: Je mi nevolno/špatně.Es ist mir unwohl.

nevolno: Je mi nevolno.Mir ist schwindlig/übel.