Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) schlecht, schlimm, übelšpatně vařitschlecht kochenšpatně zacházet s kýmj-n schlecht behandelnDaří se mi špatně.Mir geht es schlecht.
  2. (nesprávně, chybně) falschšpatně pochopit koho/coj-n/etw. falsch verstehen
  3. (nezdravě) schlecht, übel, miesJe mi špatně.Mir ist schlecht/übel.

Vyskytuje se v

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

špatný: špatný vtipschlechter Witz

dělat se: Dělá se jí špatně.Es wird ihr übel.

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

načasovat: Špatně sis to načasoval.Du hast es schlecht getimt.

namazaný: Lyžař měl špatně namazáno.Der Skiläufer hat falsch gewachst.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

osvětlený: Podchod je špatně osvětlený.Die Unterführung ist schlecht beleuchtet.

padnoucí: špatně padnoucí oblekein schlecht sitzender Anzug

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

proklínat: proklínat špatné počasíschlechtes Wetter verwünschen

role: špatně obsazená roleschlecht besetzte Rolle

rozestavěný: špatně rozestavěný nábytekschlecht aufgestellte Möbel

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

tělo: špatné držení tělafalsche Körperhaltung

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

uskladněný: špatně uskladněné potravinyfalsch gelagerte Nahrungsmittel

vést se: Vedlo se mu tam špatně.Es ist ihm dort schlecht ergangen.

vypérovaný: špatně vypérovaná sedadlaschlecht gefederte Sitze

vytočit: Vytočil jsem špatné číslo.Ich habe mich verwählt.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

zděsit se: Zděsil se, jak špatně vypadá.Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.

zle: Kdyby bylo nejhůř...(Aller) Schlimmstenfalls...

adresa: být na špatné adresean der falschen Adresse sein

cesta: být na špatné cestěauf dem falschen Weg sein

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

falsch: být špatně spojený telefonickyfalsch verbunden sein

Wahl: vybrat špatněeine schlechte Wahl treffen

Wertung: umístit se v klasifikaci dobře/špatněin der Wertung vorne/hinten liegen

Adressat: špatný adresát/adresát neznámýfalscher Adressat/Adressat unbekannt

auffassen: Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!

aufsparen: ušetřit si zásobu na horší časyeinen Vorrat für Notzeiten aufsparen

Auskunft: dát komu špatnou informacij-m (eine) falsche Auskunft geben

ausstehen: Musel vydržet hodně špatného.Er hat viel Böses ausstehen müssen.

einschätzen: odhadnout koho špatněj-n falsch einschätzen

es: Stalo se něco špatného.Es ist etwas Schlimmes passiert.

Geruch: mít špatnou pověstin einen schlechten Geruch kommen

irreleiten: nechat se oklamat špatným dojmemsich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassen

lesen: Rukopis je špatně čitelný.Die Handschrift ist schlecht zu lesen.

mies: upadnout do špatné náladyin miese Laune geraten

missverstehen: Špatně pochopila tvou otázku.Sie hat deine Frage missverstanden.

Richtung: jít špatným směremin die falsche Richtung gehen

schlecht: uvařit špatné jídloein schlechtes Essen kochen

schlecht gehen: Daří se mi špatně.Es geht mir schlecht.

schwach: mít špatné očischwache Augen haben

schwindeln: Dělá se mi špatně.Mir schwindelt.

schwindlig: Je mi špatně/mdlo, Motá se mi hlava.Mir ist schwindlig.

Sicht: dobrá/jasná/špatná viditelnosteine gute/klare/schlechte Sicht

Stil: plavat špatným stylemschlechten Stil schwimmen

Tag: špatný den, den blbecein schwarzer Tag

trennen: oddělovat dobré zprávy od špatnýchdie guten Nachrichten von den schlechten trennen

übel: dopadnout špatněübel ausgehen

unwohl: Je mi nevolno/špatně.Es ist mir unwohl.

wegen: kvůli špatnému počasíwegen des schlechten Wetters

špatně: špatně vařitschlecht kochen

werden: Dělá se mi špatně.Mir wird (es) schlecht.