Hlavní obsah

pověst

Vyskytuje se v

opředený: ein von Legenden umwitterter Ortpřen. místo opředené pověstmi

pojit se: Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.K městu se pojí řada pověstí.

poutat se: An den Ort knüpft sich eine Sage.K místu se poutá pověst.

špatný: schlechter Rufšpatná pověst

Überlieferung: mündliche Überlieferung von Sagenústní předávání pověstí

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

Name: einen guten Namen habenmít dobrou pověst

Ruf: auf seinen Ruf achtendbát o svou pověst

pověst: die Volkssagennárodní pověsti