Hlavní obsah

Ruf

Vyskytuje se v

rufen: j-m wie gerufen kommenpřijít komu jako na zavolanou

Hilfe: j-n zu Hilfe rufenvolat koho na pomoc

Tafel: den Schüler an die Tafel rufenvyvolat žáka k tabuli

Pflicht: Die Pflicht ruft!Povinnost volá!

schaden: j-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu koho

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

Ruf: ein lauter Rufhlasité zvolání