Hlavní obsah

Beruf

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • povolání, profese, zaměstnáníWas sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.im Beruf stehenbýt zaměstnaný

Vyskytuje se v

berufen: sich berufenauf j-n/etw. dovolávat se koho/čeho, odvolávat se na koho/co

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

tüchtig: tüchtig im Beruf seinbýt zdatný v práci

beanspruchen: Der Beruf beansprucht ihn völlig.Zaměstnání ho zcela vytěžuje.

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

nachgehen: den Eltern im Beruf nachgehennásledovat rodiče v povolání

weiterkommen: im Beruf weiterkommenpostoupit v zaměstnání

minout se: den Beruf verfehlenminout se povoláním

jako: manche Berufe, wie Lehrer oder Arztněkteré profese, jako učitel nebo lékař

povolání: zeitlich anspruchsvoller Berufčasově náročné povolání

povolaný: etw. aus berufenem Mund hörenslyšet co z povolaných úst

vybrat: einen Beruf wählenvybrat si povolání

výkon: die Ausübung des Berufesvýkon povolání

zahradník: den Beruf des Gärtners erlernenvyučit se zahradníkem

Beruf: Was sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?