Hlavní obsah

Beruf

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • povolání, profese, zaměstnáníWas sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.im Beruf stehenbýt zaměstnaný

Vyskytuje se v

berufen: sich berufenauf j-n/etw. dovolávat se koho/čeho, odvolávat se na koho/co

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

tüchtig: tüchtig im Beruf seinbýt zdatný v práci

beanspruchen: Der Beruf beansprucht ihn völlig.Zaměstnání ho zcela vytěžuje.

berufen: j-n in ein Amt berufenpovolat koho do úřadu

berufen: sich auf j-n als Zeugen berufendovolávat se koho jako svědka

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

nachgehen: den Eltern im Beruf nachgehennásledovat rodiče v povolání

weiterkommen: im Beruf weiterkommenpostoupit v zaměstnání

minout se: minout se povolánímden Beruf verfehlen

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

povolání: časově náročné povolánízeitlich anspruchsvoller Beruf

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

vybrat: vybrat si povoláníeinen Beruf wählen

výkon: výkon povolánídie Ausübung des Berufes

zahradník: vyučit se zahradníkemden Beruf des Gärtners erlernen