Hlavní obsah

beanspruchen

Vyskytuje se v

Raum: viel Raum beanspruchenvyžadovat hodně místa

beanspruchen: sein Recht beanspruchendomáhat se svého práva