Hlavní obsah

verlangen

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. nach j-m/etw. touha po kom/čem
  2. požadavek, žádostetw. auf Verlangen vorzeigenpředložit co na požádání

Vyskytuje se v

ausdrücklich: etw. ausdrücklich verlangendůrazně vyžadovat co

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

Kopf: Pro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.Vstupné stojí 10 eur na hlavu.

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší plat/vysvětlení

Verlangen: etw. auf Verlangen vorzeigenpředložit co na požádání

viel: Verlangst du nicht ein bisschen viel?Nežádáš toho trochu moc?

Vorschuss: Vorschuss verlangenpožadovat zálohu

náhrada: (einen) Ersatz verlangendomáhat se náhrady

hodně: immer mehr verlangenžádat stále více

neodbytně: j-n/etw. zudringlich verlangenneodbytně se dožadovat koho/čeho

žádat: von j-m eine Erklärung verlangenžádat koho o vysvětlení

žádost: auf allgemeines Verlangenna všeobecnou žádost

Recht: sein Recht fordern/verlangenhlásit se o svá práva