Hlavní obsah

Kopf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ö-e

 1. hlava část tělamit dem Kopf nickenpokyvovat hlavou
 2. hlavička, hlava, bedna chytrý člověk
 3. vedení, hlava spiknutí ap.Er ist der Kopf der Bande.Je hlavou party.
 4. hlava rozum, soudnost, myšleníhovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.seinen Kopf anstrengennamáhat (si) hlavu
 5. hlava, osoba, člověkPro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.Vstupné stojí 10 eur na hlavu.
 6. hlávka květáku ap.ein Kopf Kohlhlávka zelí
 7. záhlaví, hlavička dopisu ap., čelo skupiny

Der, podstatné jméno~(e)s, -ö-e

 1. nicht wissen, wo einem der Kopf steht nevědět, kde člověku hlava stojí
 2. einen roten Kopf bekommen zčervenat, zrudnout studem ap.
 3. Kopf hoch! Hlavu vzhůru!
 4. j-s Kopf fordern žádat čí hlavu smrt, pracovní postavení ap.
 5. seinen Kopf retten hovor.zachránit si krk
 6. den Kopf in den Sand stecken strkat hlavu do písku
 7. den Kopf hoch tragen nosit hlavu vysoko být hrdý
 8. etw. Akk auf den Kopf stellen hovor.obrátit co vzhůru nohama
 9. nicht auf den Kopf gefallen sein hovor.nebýt padlý na hlavu
 10. j-m in den Kopf steigen stoupnout komu do hlavy alkohol ap.
 11. mit dem Kopf durch die Wand wollen hovor.chtít hlavou prorazit zeď
 12. Es geht um Kopf und Kragen. hovor.Jde o krk.
 13. von Kopf bis Fuß od hlavy (až) k patě
 14. Butter auf dem Kopf haben hovor.mít máslo na hlavě
 15. Hals über Kopf hovor.hlava nehlava překotně, bezhlavě
 16. aus dem Kopf nazpaměť, z hlavy

Vyskytuje se v

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

Brett: ein Brett vor dem Kopf habenbýt natvrdlý

Butter: Butter auf dem Kopf habenmít máslo na hlavě

Dach: ein Dach über dem Kopf habenmít střechu nad hlavou

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Hals: Hals über Kopfhlava nehlava, bezhlavě, ukvapeně, unáhleně

hängen: Lass den Kopf nicht hängen!Nevěš hlavu!

hinweg: über j-s Kopf hinwegbez vědomí koho nadřízeného ap.

hoch: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

Nagel: den Nagel auf den Kopf treffenudeřit hřebík na hlavičku

Rosine: (große) Rosinen im Kopf habennosit hlavu v oblacích

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

steigen: j-m in den Kopf steigenstoupnout do hlavy komu sláva, úspěch ap.

Stroh: Stroh im Kopf habenmít v hlavě seno

verlieren: den Kopf verlierenztratit hlavu, zpanikařit

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

aufschlagen: sich den Kopf aufschlagennarazit si hlavu

binden: Ich band mir ein Tuch um den Kopf.Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.

drehen: den Kopf leicht drehenlehce otočit hlavu

durchstoßen: Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

neigen: den Kopf zum Gruß neigensklonit hlavu na pozdrav

schlagen: mit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň

schütteln: über etw. den Kopf/mit dem Kopf schüttelnkroutit/vrtět hlavou nad čím

überschlagen: etw. rasch im Kopf überschlagenrychle si v hlavě spočítat co

wehtun: Mein Kopf tut mir weh.Bolí mě hlava.

wehtun: Ich habe mir am Kopf wehgetan.Zranil jsem se na hlavě.

zuneigen: Sie neigte ihm ihren Kopf zu.Naklonila k němu hlavu.

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

hlava: od hlavy až k patěvon Kopf bis Fuß

hlava: příjem na hlavudas Einkommen pro Kopf

k, ke, ku: od hlavy k patěvon Kopf bis Fuß

mozek: přen. být mozkem revoluce/firmyder Kopf der Revolution/Firma sein

přijít: přijít o hlavuden Kopf verlieren

vzhůru: co je vzhůru nohamaetw. steht auf dem Kopf, etw. geht rund

vzhůru: obrátit co vzhůru nohamaetw. auf den Kopf stellen

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

čelo: sedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen

harašit: Haraší mu ve věži.Bei ihm spukt es im Kopf.

hlava: Bolí mě hlava.Der Kopf tut mir weh., Ich habe Kopfschmerzen.

hrnout se: Krev se hrne do hlavy.Das Blut steigt in den Kopf.

kolovat: Myšlenky mu kolují hlavou.Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.

kroutit: kroutit hlavouden Kopf schütteln

kývat: kývat hlavou do rytmuden Kopf im Rhythmus bewegen

kývat: souhlasně kývat hlavoumit dem Kopf zustimmend nicken

mihnout se: přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

nahrnout se: Krev se mu nahrnula do hlavy.Das Blut ist ihm in den Kopf gestiegen.