Hlavní obsah

aufschlagen

Slovesoschlägt auf, u, i./h. a

 1. auf etw. Dat/Akk dopadnout, narazit na co na dlažbu ap.
 2. narazit si ruku, koleno ap.sich den Kopf aufschlagennarazit si hlavu
 3. rozbít vejce ap.
 4. sport.pod(áv)at míč, mít podání
 5. rozletět se okno, dveře ap.
 6. otevřít, rozevřít noviny ap.Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10
 7. otevřít oči
 8. ohrnout, vyhrnout rukáv, límec ap.
 9. složit, sestavit postel ap.
 10. usadit se, zabydlet se
 11. rozbít, postavit, zřídit tábor ap.
 12. vyšlehnout, vzplanout
 13. etw. Akk, mit etw. přirazit k čemu k ceně, zvýšit co cenu
 14. auf etw. Akk připočítat k čemu k částce ap.
 15. podražit, zdražit potraviny ap.Die Miete hat aufgeschlagen.Nájemné podražilo.

Vyskytuje se v

Zelt: die Zelte irgendwo aufschlagenrozbít svůj stan kde usadit se

kostrč: narazit si kostrčsich das Steißbein aufschlagen

nahodit: text. nahodit 50 ok50 Maschen aufschlagen

oko: otevřít/zavřít/klopit očidie Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagen

otevřít: otevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen

rozrazit: rozrazit si čelosich die Stirn aufschlagen

stan: postavit/složit stanein Zelt aufschlagen/abbauen

utábořit se: utábořit se v lesedas Lager im Wald aufschlagen

tábor: rozbít táborein Lager aufschlagen