Hlavní obsah

aufschlagen

Slovesoschlägt auf, u, i./h. a

 1. auf etw. Dat/Akk dopadnout, narazit na co na dlažbu ap.
 2. narazit si ruku, koleno ap.sich den Kopf aufschlagennarazit si hlavu
 3. rozbít vejce ap.
 4. sport.pod(áv)at míč, mít podání
 5. rozletět se okno, dveře ap.
 6. otevřít, rozevřít noviny ap.Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10
 7. otevřít oči
 8. ohrnout, vyhrnout rukáv, límec ap.
 9. složit, sestavit postel ap.
 10. usadit se, zabydlet se
 11. rozbít, postavit, zřídit tábor ap.
 12. vyšlehnout, vzplanout
 13. etw. Akk, mit etw. přirazit k čemu k ceně, zvýšit co cenu
 14. auf etw. Akk připočítat k čemu k částce ap.
 15. podražit, zdražit potraviny ap.Die Miete hat aufgeschlagen.Nájemné podražilo.

Vyskytuje se v

Zelt: die Zelte irgendwo aufschlagenrozbít svůj stan kde usadit se

kostrč: sich das Steißbein aufschlagennarazit si kostrč

nahodit: 50 Maschen aufschlagentext. nahodit 50 ok

oko: die Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagenotevřít/zavřít/klopit oči

otevřít: das Buch auf Seite 22 aufschlagenotevřít knihu na straně 22

rozrazit: sich die Stirn aufschlagenrozrazit si čelo

stan: ein Zelt aufschlagen/abbauenpostavit/složit stan

utábořit se: das Lager im Wald aufschlagenutábořit se v lese

tábor: ein Lager aufschlagenrozbít tábor

aufschlagen: sich den Kopf aufschlagennarazit si hlavu