Hlavní obsah

stan

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přístřeší) das Zeltpostavit/složit stanein Zelt aufschlagen/abbauenspát pod stanemim Zelt schlafenjezdit pod stanzelten fahren
  2. hlavní stan (velitelský) das Hauptquartier

Vyskytuje se v

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

rozbalit: expr. rozbalit stan na kraji lesadas Zelt am Rande des Waldes ausbreiten

abbauen: bourat stanyZelte abbauen

aneinander: Stany stojí těsně u sebe.Die Zelte stehen dicht aneinander.

umreißen: Vichřice strhla stan.Der Sturm hat das Zelt umgerissen.

stan: jezdit pod stanzelten fahren