Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) haben, besitzenmít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen
 2. (disponovat) haben etw. Akk, verfügen über etw. Akkmít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben
 3. (za určitým účelem) haben
 4. (máme hezky ap.) haben
 5. (nosit, držet ap.) haben, tragenmít ruce v kapsáchdie Hände in den Hosentaschen habenmít nohu v sádřeein Bein in Gips haben
 6. (dostávat) haben, bekommenmít dobrý platein gutes Gehalt bekommen
 7. (pocit, vlastnost, stav ap.) haben(mít rád) mögen, liebenmít horečkuFieber habenmít pravduRecht habenmít naspěches eilig habenNemám na to čas.Dafür habe ich keine Zeit.mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben
 8. (s určením místa) habenmít v očích slzyTränen in den Augen haben
 9. (být ve vztahu) haben
 10. (obsahovat něco) habenByt má pět pokojů.Die Wohnung hat fünf Zimmer.
 11. (pokládat) halten, nehmen
 12. (uchovávat, skladovat) haben
 13. (zplodit) haben
 14. ob.(stýkat se) habenNechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.S kým mám tu čest?Mit wem habe ich die Ehre?
 15. (co jíst ap.) habenMám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.mít co na prácietwas zu tun haben
 16. (chytit, ovládnout) haben
 17. (nabádat) anhalten, antreiben, bewegen
 18. (pracovní postavení) habenmít dobré místoeine gute Stelle haben
 19. (vymezení obsahu) habenMetr má sto centimetrů.Ein Meter hat hundert Zentimeter.
 20. (účast na činnosti) haben
 21. (sympatie ap.) haben
 22. (vyj. nezbytnost) haben + zu + Inf., sollen(pouze v záporném tvaru) dürfenMáš chodit včas.Du sollst rechtzeitig kommen.Co mám dělat?Was soll ich tun?Mám něco nakoupit?Soll ich etwas kaufen?Ty mi nemáš co rozkazovat.Du hast mir nichts zu befehlen.
 23. (vyj. pravděpodobnost) sollenZítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.
 24. (vyj. podmíněnost) sollen
 25. (vyj. cizí mínění) sollen
 26. habenMáš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

Vyskytuje se v

lub: mít za lubemzamýšlet vorhaben etw., im Schilde führen etw.

rád: mít rádmilovat mögen, gernhaben, lieb haben

recht: mít rechtrecht haben

spadnout: mít spadenomít pifku, zálusk Absichten haben* auf j-n/etw., es auf j-n/etw. abgesehen haben*

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

černý: mít černé svědomíschwarzes Gewissen haben

čest: mít čest poznat kohodie Ehre haben j-n kennen zu lernen

čich: mít čich na koho/coeinen Spürsinn für j-n/etw. haben

dlouhý: mít dlouhou chvílisich langweilen, Langeweile haben

dobrý: mít dobrou náladugute Laune haben

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

dost: mít koho/čeho dostvon j-m/etw. genug haben

huba: nemít co do hubynichts zu Beißen haben

chuť: mít chuť na masoAppetit auf Fleisch haben

jepičí: mít jepičí životeine Eintagsfliege sein

jistý: mít jistou rukueine sichere Hand haben

konkurence: nemít konkurencikeine Konkurrenz haben

kříž: mít bolesti v křížiKreuzschmerzen haben

líc: Každá věc rub a líc.Jedes Ding hat zwei Seiten.

nájem: mít co v nájmuetw. in Pacht haben

namále: Měl jsi namále.Es fehlte dir wenig.

navrch: mít oči navrch hlavygroße Augen machen

obava: mít obavu z koho/čehodie Furcht vor j-m/etw. haben

obava: mít obavy o koho/coFurcht um j-n/etw. haben

odvaha: mít odvahu k čemuMut zu etw. haben

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben

plný: mít plný žaludekeinen vollen Magen haben

podíl: mít podíl na čeman etw. Anteil haben

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

pravda: mít pravduRecht haben

prospěch: mít z čeho prospěchvon etw. einen Nutzen haben

představa: mít utkvělou představueine fixe Idee haben

reálný: mít reálný smysl pro coeinen realistischen Sinn für etw. haben

rub: Vše svůj rub i líc.Alles hat seine Licht- und Schattenseiten.

slabost: mít slabost pro koho/coeine Schwäche für j-n/etw. haben

absolutní: mít absolutní sluchdas absolute Gehör haben

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.

ažaž: Mám toho ažaž.Mir wird das zu viel.

báječný: mít báječný nápadeine tolle Idee haben

bájný: mít bájný úspěcheinen sagenhaften Erfolg haben

bezduchý: mít bezduchý pohledeinen stumpfen Blick haben

bezinfekční: Kdo negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

blahý: mít blahý životseliges Leben haben

blbý: Mám dnes blbou náladu.Ich bin heute schlecht gelaunt.

bohatý: mít bohaté zkušenostireich an Erfahrungen sein

bystrý: mít bystrý zrakscharfe Augen haben

co: Co novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

čas: (ne)mít čas na koho/co(keine) Zeit für j-n/etw. haben

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

ďábelský: mít ďábelskou radost z čehoeine teuflische Freude an etw. Dat haben

dáma: Král větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

dědičný: mít dědičné právo na coein angestammtes Recht auf etw. haben

dobře: Mějte se dobře!Leben Sie wohl!

dobře: se dobře.Es geht ihm gut.

dobře: Dobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

dokument: mít dokumenty v pořádkuDokumente in Ordnung haben

dost: Mám dost času.Ich habe genug Zeit.

dostatek: mít dostatek odvahygenug Mut haben

duchovní: mít duchovní převahugeistige Überlegenheit haben

důsledek: mít za následekzur Folge haben

duše: mít citlivou dušieine empfindliche Seele haben

důvěra: mít důvěru ke komuVertrauen zu j-m haben

důvod: mít mnoho důvodů pro coviele Gründe für etw. haben

fůra: mít fůru penězeinen Batzen Geld haben

gen: mít co v genechetw. in den Genen haben

geniální: mít geniální schopnostigeniale Fähigkeiten besitzen

globální: mít globální znalosti čehoGlobalkenntnisse von etw. haben

guláš: mít v matematice guláškeinen Durchblick in Mathe haben

gyps: mít nohu v gypsudas Bein in Gips haben

háček: Věc háček.Die Sache hat einen Haken.

halda: mít haldu časueine Menge Zeit haben

hlad: mít/dostat hladHunger haben/bekommen

hladký: mít hladký účeseine glatte Frisur haben

hlídka: držet/mít hlídkudie Wache halten/haben

hnědý: mít hnědé očibraune Augen haben

hodně: mít hodně štěstíviel Glück haben

hodný: mít hodné dítěein braves Kind haben

holka: novou holku.Er hat eine neue Freundin.

holý: mít holé paženackte Arme haben

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

hrozný: mít hrozný strach z čehofurchtbare Angst vor etw. haben

hrubý: mít hrubé rucegrobe Hände haben

hruď: mít širokou hruďeine breite Brust haben

hubatý: mít hubaté poznámkyvorlaute Bemerkungen machen

humor: (ne)mít smysl pro humor(keinen) Sinn für Humor haben

chatrný: mít chatrné zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

chladivý: mít chladivý účinekeine Kühlwirkung haben

chorobný: mít chorobný strach z čehokrankhafte Angst vor etw. haben

jak: Jak se máš?Wie geht es dir?