Hlavní obsah

hrubý

Přídavné jméno

  1. (drsný, obsahující kousky) grobmít hrubé rucegrobe Hände habenstav. hrubá omítkader Rauputz
  2. (přibližný, neúplný) grobv hrubých obrysechin groben Umrissen
  3. (bez odpočtů) Brutto-hrubá váhadas Bruttogewichthrubý příjemdas Bruttoeinkommen
  4. (nezdvořilý) grob, derb
  5. (značný, velký) grobhrubé porušení kázněgrober Disziplinverstoßudělat hrubou chybueinen groben Fehler begehen

Vyskytuje se v

mouka: hladká/polohrubá/hrubá moukaglattes Mehl/das Universalmehl/griffiges Mehl

mzda: hrubá/čistá mzdader Bruttolohn/Nettolohn

příjem: hrubý měsíční příjem zaměstnancedas Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmers

rys: přen. nastínit problematiku v hrubých rysechdie Problematik in groben Zügen andeuten

zisk: hrubý/čistý ziskder Rohgewinn/Reingewinn

odhad: hrubý/subjektivní odhadeine grobe/subjektive Schätzung

rastr: jemný/hrubý rastrein feines/grobes Raster

roh: roh zu j-m seinbýt hrubý ke komu

Asphalt: grober Asphalthrubý asfalt

grob: Knödel aus grobem Mehl zubereitenpřipravovat knedlíky z hrubé mouky

grob: einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu

rüde: einen rüden Ton anschlagennasadit hrubý tón

Umriss: in (groben) Umrissenv (hrubých) obrysech