Hlavní obsah

grob

Přídavné jménogröber, gröbst-

  1. hrubý, drsný materiál ap.Knödel aus grobem Mehl zubereitenpřipravovat knedlíky z hrubé moukygrobe Hände von der Arbeit habenmít ruce zhrublé od práce
  2. hrubý, přibližný, rámcový obrysy ap.
  3. hrubý, vážný prohřešek ap.einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu
  4. hanl.hrubý, drsný, surový člověk ap.

Vyskytuje se v

Geschütz: gegen j-n/etw. grobes/schweres Geschütz auffahrenpoužít těžký kalibr proti komu/čemu

Zug: in großen/groben Zügenv hrubých rysech

Asphalt: grober Asphalthrubý asfalt

grob: Knödel aus grobem Mehl zubereitenpřipravovat knedlíky z hrubé mouky

Umriss: in (groben) Umrissenv (hrubých) obrysech

Dreck: aus dem (gröbsten) Dreck (heraus) seinbýt z nejhoršího srabu venku