Hlavní obsah

heftig

Vyskytuje se v

schneien: Es schneit heftig.Hustě sněží.

krutý: heftige Schmerzenkruté bolesti

prudce: sich heftig bewegenprudce se pohybovat

prudký: heftige Bewegungenprudké pohyby

přesto: Es schneite heftig, trotzdem mussten wir uns auf den Weg machen.Hustě sněžilo, přesto jsme museli vyrazit.

přirazit: Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.Prudce ho přirazil ke zdi.

rána: ein heftiger Torstoßprudká rána na branku

rozevřít se: Die Autotür schlug (heftig) auf.Dveře od auta se prudce rozevřely.

servírovat: Er serviert sehr heftig.Servíruje velmi prudce.

škubnutí: ein heftiger Ruck am Seilprudké škubnutí lanem

vehementní: eine heftige Entscheidungvehementní rozhodnutí

zacloumat: heftig an der Tür rüttelnzacloumat prudce dveřmi