Hlavní obsah

rána

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zranění) die Wundehluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wundepřevázat ránu komuj-m die Wunde verbinden
  2. (úder) der Schlag, der Stoß, der Hiebprudká rána na brankuein heftiger Torstoßrána kladivemder Hammerschlag
  3. (náhlý, hlasitý hluk) der Knall, der Schlag, der KrachTo byla rána!Das war ja ein Knall!
  4. (výstřel) der Schussvypálit ránu z puškyeinen Schuss aus dem Gewehr abfeuern
  5. (neštěstí) der Schlag, der Stoß, das Missgeschickrány osududie Schicksalsschläge

Vyskytuje se v

bodný: bodná ránadie Stichwunde

dobrý: Dobré ráno!Guten Morgen!

osudový: osudová ránader Schicksalsschlag

páteční: páteční ránoder Freitagmorgen

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

ráno: brzy ránofrüh am Morgen

ráno: od rána do večeravon früh bis spät

řezný: med. řezná ránadie Schnittwunde

tržný: tržná ránadie Risswunde

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

cukat: Cuká mu v ráně.Ihm zuckt es in der Wunde.

lízat: Kočka si líže ránu.Die Katze leckt sich ihre Wunde.

makat: makat od rána do večeravon früh bis spät ackern

pondělní: pondělní ránoder Montagmorgen

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

rámusit: rámusit až do ránabis zum Morgen Radau machen

ráno: časné ránoder frühe Morgen

ráno: vstávat brzo ránomorgens früh aufstehen

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen

sešít: med. sešít pacientovi tržnou ránudem Patienten die Risswunde vernähen

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

sprchnout: Ráno trochu sprchlo.Es nieselte am Morgen ein bisschen.

uhnout: uhnout ráněeinem Schlag ausweichen

umýt: umýt komu nečistotu z rányj-m den Schmutz aus der Wunde auswaschen

venčit: venčit psa ráno a večerden Hund morgens und abends ausführen

vyčistit se: Rána se vyčistila.Die Wunde reinigte sich.

vyléčit se: Rána se dobře vyléčila.Die Wunde ist gut (aus)geheilt.

vysát: vysát jed z ránydas Gift aus der Wunde (aus)saugen

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

zacelit se: Rána se už zacelila.Die Wunde ist schon zugeheilt.

zahojit se: Rána se dobře zahojila.Die Wunde ist gut (ab)geheilt.

zanítit se: Rána se mu zanítila.Seine Wunde hat sich entzündet.

zašít: Rána se musí zašít.Die Wunde muss vernäht werden.

zítra: zítra ránomorgen früh

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

moudrý: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

pás: přen. rána pod pásein Schlag unter die Gürtellinie

ráno: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

večer: Ráno moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht.

zjitřit: zjitřit staré rányalte Wunden aufreißen

an: an einem Montagmorgenjednoho pondělního rána

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

morgen: morgen frühčasně z rána

morgen: zu morgenk ránu

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

Morgen: Morgen für Morgenkaždé ráno

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

Abend: von Morgen bis Abendod rána do večera

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány