Hlavní obsah

večer

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část dne) der Abend, die AbendzeitDobrý večer.Guten Abend.od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abendvečer co večerAbend für AbendŠtědrý večerHeiliger Abend
  2. (večerní slavnost ap.) der Abend

Vyskytuje se v

co: Abend für Abendvečer co večer

ráno: von früh bis spätod rána do večera

štědrý: der Heilige AbendŠtědrý večer

vzpomínkový: der Erinnerungsabendvzpomínkový večer

cucat: ganzen Abend am Wein nippencucat celý večer víno

čekat: einen Besuch am Abend erwartenčekat večer návštěvu

dřepět: in der Arbeit bis zum Abend hockendřepět v práci až do večera

fajn: mit j-m einen tollen Abend verbringenstrávit fajn večer s kým

gala: der Galaabendgala večer

k, ke, ku: gegen Abend zurückkommenvrátit se k večeru

kouzelný: ein zauberhafter Abendkouzelný večer

makat: von früh bis spät ackernmakat od rána do večera

popíjet: Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.Celý večer popíjel džus.

postit se: am Heiligen Abend fastenpostit se na Štědrý večer

sobotní: der Samstagausflug/der Samstagabendsobotní výlet/večer

večer: heute Abenddnes večer

venčit: den Hund morgens und abends ausführenvenčit psa ráno a večer

vlahý: laue Sommerabendevlahé letní večery

volno: Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?Máte dnes večer volno?

vyprázdnit se: Die Straßen haben sich am Abend geleert.Ulice se večer vyprázdnily.

den: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.Nechval dne před večerem.

moudrý: Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.Ráno je moudřejší večera.

zlatý: der Glanzpunkt des Abendszlatý hřeb večera

ab: von heute Abend abod dnešního večera

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

morgen: morgen Abendzítra večer

Abend: am frühen/späten Abendbrzy/pozdě večer

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

anlaufen: Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.

beginnen: Am Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

folgen: am folgenden Abendnásledující večer

gut: Guten Abend!Dobrý večer!

heilig: der Heilige AbendŠtědrý večer

heißen: Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

Highlife: hovor. Abends ist Highlife in Tavernen, Bars und Straßencafés.V tavernách, barech a pouličních kavárnách je večer živo.

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

vergeben: Heute abend ist sie schon vergeben.Dnes večer je již zadaná.