Hlavní obsah

anlaufen

Slovesoläuft an, ie, i./h. au

  1. přiběhnout, přihnat seužívá se ve spojení s kommen a v minulém participiuEin Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.
  2. gegen etw. vrazit do čeho, naběhnout na cogegen die Parkuhr anlaufenvrazit do parkovacích hodin
  3. gegen etw. bojovat proti čemu předsudkům ap.
  4. sport.rozběhnout se
  5. připlout, doplout člun do přístavu ap.Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.
  6. rozbíhat se, nabíhat motor, stroj ap.
  7. rozběhnout se, začít sezona ap.
  8. obl.otéci, naběhnout, napuchnout
  9. zamlžit se, orosit se okno ap.

Vyskytuje se v

doplout: doplout do přístavuden Hafen anlaufen

přiběhnout: přiběhnout kam včasirgendwohin rechtzeitig angelaufen kommen

zamlžit se: Okno se zamlžilo.Das Fenster ist angelaufen.