Hlavní obsah

laufen

Slovesoläuft, lief, i./h. gelaufen

 1. běžet/běhat, utíkat, páditum die Wette laufenběžet o závod
 2. hovor.chodit, jít, běžetan Krückstöcken laufenchodit o berlíchim Zimmer hin und her laufenchodit po pokoji sem a tam
 3. jít/chodit (pěšky)Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.Je to asi 10 minut chůze.
 4. gegen etw., in etw. Akk narazit, vběhnout do čeho v běhu, chůziin die Mauer laufennarazit do zdi
 5. uběhnout, (u)jít, (u)jet trasu ap.
 6. sich laufen dlouho běžet nebo chodit a dostat se tím do určitého stavusich müde laufenunavit se během/chůzí
 7. zaběhnout rekord ap., uběhnout trať ap.
 8. etw. Akk jezdit na čem ovládat jízduSchlittschuh laufenbruslitSki laufenlyžovat
 9. fungovat, běžet, jet stroj ap.Das Radio läuft schon!Rádio už funguje!Die Uhr läuft.Hodinky jdou.
 10. téci, kanout slzy ap.
 11. téci, kapatDem Kind läuft die Nase.Dítěti teče z nosu.
 12. probíhat, běžet zasedání ap.Alles läuft wie geplant.Vše běží podle plánu.
 13. projednávat žádost ap., probíhat řízení ap.
 14. běžet, dávat film v kině ap.Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

Slovesoläuft, lief, i./h. gelaufen

 1. gelaufen sein hovor.být po všem
 2. Na, wie läuft's? hovor.No, jak se máš?, No, jak se daří?

Vyskytuje se v

Gefahr: Gefahr laufenpodstoupit riziko

Laden: Der Laden läuft.Obchody jdou., Kšefty se hýbou.

Lauf: im Lauf(e)v průběhu, během určité doby

laufen: sich laufendlouho běžet nebo chodit a dostat se tím do určitého stavu

Laus: j-m ist eine Laus über die Leber gelaufenkomu něco přeletělo přes nos

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

Wasser: j-m läuft das Wasser im Mund zusammenkomu se sbíhají sliny

Weg: j-m über den Weg laufenpřiplést se komu do cesty

Eis: auf dem Eis Schlittschuh laufenbruslit na ledě

schnell: schnell laufenběhat rychle

um: um das Haus (herum) laufenoběhnout dům (kolem) dokola

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

einlaufen: Das Wasser läuft in die Wanne ein.Voda teče do vany.

Film: Der Film läuft gerade im Kino.Ten film dávají právě v kině.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

Nase: Dem Kind läuft die Nase.Dítěti krvácí z nosu.

Regen: durch den Regen laufenutíkat deštěm

Saison: Die Saison läuft aus.Sezona se chýlí ke konci.

selbst: Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.

Speichel: Der Speichel läuft ihm im Mund zusammen.Sliny se mu sbíhají na jazyku.

Stelze: auf Stelzen gehen/Stelzen laufenchodit na chůdách

Vormittag: im Laufe des Vormittagsv průběhu dopoledne

wund: hovor. sich die Füße nach etw. wund laufenuběhat si nohy, uběhat se za čím

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.

běh: der Lauf der Geschichteběh dějin

naplno: voll laufenjít naplno

průběh: im Laufe des Jahresv průběhu roku

brouzdat (se): Ich laufe gern durch den Tau.Rád se brouzdám rosou.

co: Er lief, was seine Beine hergaben.Utíkal, co mu nohy stačily.

časem: Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.To se časem naučíš.

dávat: Was läuft heute im Kino?Co dnes dávají v kině?

dovrchu: hinauf laufenběžet dovrchu

dvoukolový: 2-Runden-Laufdvoukolový běh

hrnout se: Die Kunden laufen ihm nur so zu.Zákazníci se mu jen hrnou.

jak: Sowie er sie sah, lief er weg.Jak ji uviděl, utíkal pryč.

jít: Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?Jak to jde?

led: auf dem Eis Schlittschuh laufenbruslit na ledě

nabrat: Ihm ist Wasser in die Schuhe gelaufen.Nabral si do bot.

oběhat: Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.Ještě musím oběhat několik obchodů.

obíhat: Das Geld läuft um.Peníze obíhají.

odběhnout: Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.Pes nepozorovaně odběhl do parku.

pobíhat: hin und her laufenpobíhat sem a tam

popocházet: nervös hin und her im Zimmer laufennervózně popocházet po pokoji

protékat: Unsere Klospülung läuft nach.Protéká nám záchod.

překážet: Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.Dlouhý plášť mu překážel v běhu.

přerazit se: Er läuft über Hals und Kopf davon.Běží, div se nepřerazí.

rozrazit: die Tür im Laufen aufstoßenrozrazit v běhu dveře

roztrhnout se: Der Lauf ist zersprungen.Hlaveň se roztrhla.

sem: Bis hierher ist er gelaufen.Až sem doběhl.

spolehlivě: Die Maschine läuft zuverlässig.Stroj funguje spolehlivě.

téct: Ihm läuft die Nase., Seine Nase läuft.Teče mu z nosu.

uběhnout: in der Rekordzeit die Strecke laufenuběhnout trať v rekordním čase

úřad: von Behörde zu Behörde laufenhovor. běhat po úřadech

utíkat: Die Milch läuft über.Mléko utíká.

vychodit: Er lief drei Schulen durch.Vychodil tři školy.

vzrušeně: erregt hin und her laufenvzrušeně pobíhat sem a tam

zaběhnout: um die Ecke laufenzaběhnout za roh

znění: Der deutsche Film läuft in tschechischer Fassung.Německý film je uváděn v českém znění.

drátek: Es läuft wie am Schnürchen.přen. Jde to jako na drátkách.

mráz: Ihm lief ein Schauer über den Rücken.Mráz mu přejel po zádech.

nechat: etw. laufen lassennechat co plavat

obrátka: auf vollen Touren laufenjet na plné obrátky

prázdno: Die Maschine läuft leer.Stroj běží na prázdno.

přeletět: Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen.přen. Něco mu přelítlo přes nos.

sežrat: j-m ins offene Messer laufensežrat komu co i s chlupama

volný: etw. Dat freien Lauf lassendát čemu volný průchod

záda: Es läuft ihm eine Gänsehaut über den Rücken.přen. Běhá mu mráz po zádech.

Gänsehaut: j-m läuft eine Gänsehaut über den Rückenkomu běhá mráz po zádech