Hlavní obsah

laufen

Slovesoläuft, lief, i./h. gelaufen

 1. běžet/běhat, utíkat, páditum die Wette laufenběžet o závod
 2. hovor.chodit, jít, běžetan Krückstöcken laufenchodit o berlíchim Zimmer hin und her laufenchodit po pokoji sem a tam
 3. jít/chodit (pěšky)Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.Je to asi 10 minut chůze.
 4. gegen etw., in etw. Akk narazit, vběhnout do čeho v běhu, chůziin die Mauer laufennarazit do zdi
 5. uběhnout, (u)jít, (u)jet trasu ap.
 6. sich laufen dlouho běžet nebo chodit a dostat se tím do určitého stavusich müde laufenunavit se během/chůzí
 7. zaběhnout rekord ap., uběhnout trať ap.
 8. etw. Akk jezdit na čem ovládat jízduSchlittschuh laufenbruslitSki laufenlyžovat
 9. fungovat, běžet, jet stroj ap.Das Radio läuft schon!Rádio už funguje!Die Uhr läuft.Hodinky jdou.
 10. téci, kanout slzy ap.
 11. téci, kapatDem Kind läuft die Nase.Dítěti teče z nosu.
 12. probíhat, běžet zasedání ap.Alles läuft wie geplant.Vše běží podle plánu.
 13. projednávat žádost ap., probíhat řízení ap.
 14. běžet, dávat film v kině ap.Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

Vyskytuje se v

Gänsehaut: j-m läuft eine Gänsehaut über den Rückenkomu běhá mráz po zádech

Gefahr: Gefahr laufenpodstoupit riziko

Laden: Der Laden läuft.Obchody jdou., Kšefty se hýbou.

Lauf: im Lauf(e)v průběhu, během určité doby

Lauf: seinen Lauf nehmenjít svou cestou

Laus: j-m ist eine Laus über die Leber gelaufenkomu něco přeletělo přes nos

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

Wasser: j-m läuft das Wasser im Mund zusammenkomu se sbíhají sliny

Weg: j-m über den Weg laufenpřiplést se komu do cesty

Eis: auf dem Eis Schlittschuh laufenbruslit na ledě

Lauf: ein Lauf um die Wettezávod v běhu

Lauf: den Lauf der Maschine stoppenzastavit chod stroje

schnell: schnell laufenběhat rychle

um: um das Haus (herum) laufenoběhnout dům (kolem) dokola

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

einlaufen: Das Wasser läuft in die Wanne ein.Voda teče do vany.

einlaufen: Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.

Film: Der Film läuft gerade im Kino.Ten film dávají právě v kině.

Gleis: Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

Lauf: Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

Nase: Dem Kind läuft die Nase.Dítěti krvácí z nosu.

Regen: durch den Regen laufenutíkat deštěm

Saison: Die Saison läuft aus.Sezona se chýlí ke konci.

selbst: Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.

Speichel: Der Speichel läuft ihm im Mund zusammen.Sliny se mu sbíhají na jazyku.

Stelze: auf Stelzen gehen/Stelzen laufenchodit na chůdách

Vormittag: im Laufe des Vormittagsv průběhu dopoledne

wund: hovor. sich die Füße nach etw. wund laufenuběhat si nohy, uběhat se za čím

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.

běh: běh dějinder Lauf der Geschichte

naplno: jít naplnovoll laufen

průběh: v průběhu rokuim Laufe des Jahres

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

co: Utíkal, co mu nohy stačily.Er lief, was seine Beine hergaben.

časem: To se časem naučíš.Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.

dávat: Co dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?

dovrchu: běžet dovrchuhinauf laufen

dvoukolový: dvoukolový běh2-Runden-Lauf

hrnout se: Zákazníci se mu jen hrnou.Die Kunden laufen ihm nur so zu.

jak: Jak ji uviděl, utíkal pryč.Sowie er sie sah, lief er weg.

jít: Jak to jde?Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?

led: bruslit na leděauf dem Eis Schlittschuh laufen

nabrat: Nabral si do bot.Ihm ist Wasser in die Schuhe gelaufen.

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

obíhat: Peníze obíhají.Das Geld läuft um.

obíhat: obíhat úřadyvon Behörde zu Behörde laufen

odběhnout: Pes nepozorovaně odběhl do parku.Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.

pobíhat: pobíhat sem a tamhin und her laufen

pobíhat: pobíhat po pokojiim Zimmer auf und ab laufen

popocházet: nervózně popocházet po pokojinervös hin und her im Zimmer laufen

protékat: Protéká nám záchod.Unsere Klospülung läuft nach.

průběh: změnit se v průběhu časusich im Laufe der Zeit verändern

překážet: Dlouhý plášť mu překážel v běhu.Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.

přerazit se: Běží, div se nepřerazí.Er läuft über Hals und Kopf davon.

rozrazit: rozrazit v běhu dveředie Tür im Laufen aufstoßen

roztrhnout se: Hlaveň se roztrhla.Der Lauf ist zersprungen.

sem: Až sem doběhl.Bis hierher ist er gelaufen.

spolehlivě: Stroj funguje spolehlivě.Die Maschine läuft zuverlässig.

téct: Teče mu z nosu.Ihm läuft die Nase., Seine Nase läuft.

uběhnout: uběhnout trať v rekordním časein der Rekordzeit die Strecke laufen

úřad: hovor. běhat po úřadechvon Behörde zu Behörde laufen

utíkat: Mléko utíká.Die Milch läuft über.

utíkat: Utíká ti oko na punčoše.Bei dir läuft eine Masche am Strumpf.

vést se: Jak se vede?Wie geht's?, Wie läuft's so?

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

vzrušeně: vzrušeně pobíhat sem a tamerregt hin und her laufen

zaběhnout: zaběhnout za rohum die Ecke laufen

zaběhnout: zaběhnout do domuins Haus laufen

zaběhnout: zaběhnout trať za 30 vteřindie Strecke in 30 Sekunden laufen

znění: Německý film je uváděn v českém znění.Der deutsche Film läuft in tschechischer Fassung.

drátek: přen. Jde to jako na drátkách.Es läuft wie am Schnürchen.

mráz: Mráz mu přejel po zádech.Ihm lief ein Schauer über den Rücken.

nechat: nechat co plavatetw. laufen lassen

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

prázdno: Stroj běží na prázdno.Die Maschine läuft leer.

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

přeletět: přen. Něco mu přelítlo přes nos.Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen.

sežrat: sežrat komu co i s chlupamaj-m ins offene Messer laufen

volný: dát čemu volný průchodetw. Dat freien Lauf lassen

záda: přen. Běhá mu mráz po zádech.Es läuft ihm eine Gänsehaut über den Rücken.