Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) wieJak se máš?Wie geht es dir?Jak je to možné?Wie ist das möglich?Jak ten čas letí!Wie die Zeit vergeht!
  2. (řečnická otázka) wie nur
  3. (přirovnání, omezení, způsob) wieJak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.
  4. hovor.(který) wie
  5. (jakkoliv) jedenfalls, wiebuď jak buďjedenfallsdělej jak dělejmach wie du willst

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování) wieJeště nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.
  2. hovor.(až, když) sowie, sobaldJak ji uviděl, utíkal pryč.Sowie er sie sah, lief er weg.Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.
  3. hovor.(jestliže) wennJak budeš drzý, dostaneš.Wenn du frech bist, kriegst du eine.
  4. hovor.(ačkoli, třebaže) wie (auch) immer, so (auch) immer
  5. jak - tak (v poměru slučovacím) sowohl - als auch, wiejak doma, tak v ciziněsowohl zu Hause als auch im Ausland

Vyskytuje se v

tak: jak - taki sowohl - als auch

vzít: Přijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

dalece: Jak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dařit se: Jak se vám daří?Wie geht es Ihnen?

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

dlouhý: Jak je to dlouhé?Wie lang ist es?

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?Wie war es wirklich?

dostat se: Jak se dostanu k divadlu?Wie komme ich zum Theater?

dostat se: Jak se sem dostal?Wie ist er hierher geraten?

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

jít: Jak to jde?Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?

již: Jak již bylo řečeno.Wie schon gesagt wurde.

jmenovat se: Jak se jmenujete?Wie heißen Sie?

lidově: jak se lidově říkáim Volksmund

mít se: Jak se máte?Wie geht es Ihnen?

nést: Jak to neseš?Wie verträgst du das?

oplatit: Jak vám to oplatím?Wie kann ich es Ihnen vergelten?

opovažovat se: Jak se opovažuješ mě obviňovat?Wie erdreistest du dich, mich zu beschuldigen?

pochodit: Jak jsi pochodil u zkoušky?Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?

pochodit: Jak jste pochodili na úřadu práce?Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?

pořídit: Jak jsi pořídil?Wie ist die Sache ausgegangen?

probíhat: Jak to probíhá?Wie verläuft es?

přát si: Jak si přejete.Wie Sie wünschen.

rozepínat: Jak se to rozepíná?Wie macht man das auf?

rychle: Jak rychle jedeme?Wie schnell fahren wir?

souviset: Nevím, jak to souvisí.Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.

tak: Jak můžeš tak lhát?Wie kannst du derart lügen?

tak: Mluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?

venku: Jak je venku?Wie ist es draußen?

vést se: Jak se vede?Wie geht's?, Wie läuft's so?

vynahradit: Jak vám to můžu vynahradit?Wie kann ich es Ihnen ersetzen?

vypadat: To není (tak), jak to vypadá!Es ist nicht, wonach es aussieht!

vysoký: Jak jsi vysoký?Wie groß bist du?

vyspat se: Jak ses vyspal?Wie hast du geschlafen?

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

zamlouvat se: Jak se ti zamlouvá ten návrh?Wie findest du den Vorschlag?

zareagovat: Jak na to zareagoval?Wie hat er darauf reagiert?

zděsit se: Zděsil se, jak špatně vypadá.Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?Wie lange bleibst du?

zvědavý: Jsem zvědavý, jak to dopadne.Ich bin gespannt, wie es ausgeht.

žhavit se: expr. Žhaví se mu mozek, jak usilovně přemýšlí.Sein Gehirn glüht, wenn er intensiv nachdenkt.

bát se: bát se čeho jak čert křížeetw. wie der Teufel das Weihwasser fürchten

hnůj: být mokrý jak hnůjpatschnass sein

chudý: být chudý jak kostelní myšarm wie eine Kirchenmaus sein

jestřáb: (mít) oči jak jestřábAugen wie ein Luchs (haben)

jídlo: Jak k jídlu, tak k dílu.Wie einer isst, so arbeitet er auch.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

les: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.

mít se: mít se jak prase v žitěwie Gott in Frankreich leben

pánbůh: jak ho pánbůh stvořilwie Gott ihn geschaffen hat

pohřeb: expr. Je tu jak po pohřbu.Es herrscht hier Begräbnisstimmung.

praštit: Je to prašť jak uhoď.Das ist gehauen wie gestochen.

uhodit: expr. Je to prašť jak uhoď.Das ist gehupft wie gesprungen.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

utržený: expr. jak utržený z řetězuwie wild/verrückt

vytratit se: vytratit se jak pára nad hrncemsich in Luft auflösen

zobák: Mluv, jak ti zobák narost.Sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist.