Hlavní obsah

vysoký

Přídavné jméno

  1. (velký na výšku) hoch, Hoch-, großvysoký člověkein großer Menschmuž vysoké postavyein Mann von hoher Gestaltvěž vysoká 60 metrůein sechzig Meter hoher TurmJak jsi vysoký?Wie groß bist du?Vysoké Tatrydie Hohe Tatrasport. skok vysokýder Hochsprung
  2. (značný, velký)dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichenzastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleidenvysoká školadie Hochschulemed. vysoký krevní tlakder Bluthochdruckpráv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht
  3. (ušlechtilý) hoch, Hoch-

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

pás: meteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchuder Hochdruckgürtel

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

úroveň: vysoká životní úroveňein hoher Lebensstandard

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

kredit: mít vysoký krediteinen großen Kredit haben

likvidnost: vysoká likvidnosthohe Liquidität

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nepoměrně: nepoměrně vysokýunverhältnismäßig groß

odbornost: vysoká odbornosthohe Gelehrsamkeit

opěradlo: vysoké opěradloeine hohe Lehne

otáčka: motor., tech. ve vysokých otáčkáchauf hohen Touren

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

rychlost: nejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeit

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

uvalit: uvalit na koho vysoké daněj-m hohe Steuern auferlegen

výběžek: meteor. výběžek vyššího tlakuder Ausläufer eines Hochdruckgebietes

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.

vysoká: studovat vysokouan der Uni studieren

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

noha: žít na vysoké nozeauf großem Fuß(e) leben

anstacheln: pobídnout koho k vyšším výkonůmj-n zu größeren Leistungen anstacheln

Härte: mít vysokou tvrdostvon großer Härte sein

Höhe: zeď vysoká dva metryeine Mauer von zwei Meter Höhe

Instanz: obrátit se na vyšší instancisich an eine höhere Instanz wenden

Tatra: Vysoké/Nízké TatryHohe/Niedere Tatra

Achtung: Pozor, vysoké napětí!Achtung, Hochspannung!

Anspruch: Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.

Beamte: vyšší úřednícidie höheren Beamten

Dach: vysoká/plochá střechaein hohes/flaches Dach

darum: park s vysokou zdí kolemein Park mit einer hohen Mauer darum

Decke: vysoký/nízký stropeine hohe/niedrige Decke

entrichten: platit bance vysoké poplatkyhohe Gebühren an die Bank entrichten

fordern: požadovat vysokou cenueinen hohen Preis fordern

hoch: nosit vysoké podpatkyhohe Absätze tragen

Hochschule: Studuje na vysoké škole.Sie studiert an einer Hochschule.

Konsum: mít vysokou spotřebu alkoholueinen hohen Konsum an Alkohol haben

Lebensgefahr: Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!

Nummer: vysoké čísloeine hohe Nummer

Profit: dosáhnout vysokých ziskůhohe Profite erzielen

überragen: Je o hlavu vyšší než otec.Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.

überspringen: Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.

verbrauchen: Motor má vysokou spotřebu benzinu.Der Motor verbraucht zu viel Benzin.

verlangen: požadovat vyšší plat/vysvětlenímehr Lohn/eine Erklärung verlangen

verschieden: Domy jsou různě široké/vysoké.Die Häuser sind verschieden breit/hoch.

vysoký: Vysoké Tatrydie Hohe Tatra