Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký rozměry, počtem ap.) klein, Klein-malá ručičkader kleine Zeigermalé písmenoder Kleinbuchstabemalá násobilkadas kleine Einmaleins
  2. (nedostatečně velký) klein, eng, niedrigBoty jsou mi malé.Die Schuhe sind mir zu eng.dosáhnout jen malé rychlostinur eine niedrige Geschwindigkeit erreichen
  3. (nedospělý) kleinmoje malá sestrameine kleine SchwesterKdyž jsem byl ještě malý.Als ich noch klein war.
  4. od mala, odmala von klein auf/an, von Kind auf/an, von Kindsbeinen auf
  5. (hodnotou, významem ap.) klein, geringžít na malém městěin einer Kleinstadt lebenmalé nedorozuměníein kleines Missverständnis
  6. (slabý, nevydatný, omezený) klein, gering

Vyskytuje se v

malý: malé písmenoder Kleinbuchstabe

stydký: malé/velké stydké pyskykleine/große Schamlippen

vápno: sport. malé vápnoder Torraum

doušek: pít malými douškyin kleinen Schlucken trinken

důvěřivý: důvěřivý jako malé dítěvertrauensselig/gläubig wie ein Kind

menší: menší než kdo/cokleiner als j./etw.

míjet: Rychlík míjí malé stanice.Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.

nemalý: nemalý rozsahnicht geringer Umfang

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

obměna: Platí to s malou obměnou.Das gilt nur mit kleiner Abänderung.

oslava: malá rodinná oslavaeine kleine Familienfeier

písmeno: velké/malé písmenoder Kleinbuchstabe/Großbuchstabe

pozornost: přijmout malou pozornost od kohoeine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmen

proti: Je proti ní malý.Er ist klein gegen sie.

prsa: Měla malá prsa.Sie hatte kleine Brüste.

rafička: velká/malá rafičkader große/kleine Zeiger

rošáda: malá/velká rošádakleine/große Rochade

rozladit se: Při sebemenším neúspěchu se rozladí.Beim kleinsten Misserfolg wird er verstimmt.

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

věnovat: Kniha je věnována nejmenším čtenářům.Das Buch ist den kleinsten Lesern gewidmet.

vhodný: kniha vhodná pro malé dětiein für kleine Kinder geeignetes Buch

vzrůst: člověk malého vzrůstuein Mensch von kleiner Gestalt

zavděk: Vzal zavděk i menším bytem.Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.

děcko: jednat s kým jako s malým děckemj-n wie ein kleines Kind behandeln

odpor: jít cestou nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen

Einmaleins: malá/velká násobilkadas kleine/große Einmaleins

Gewicht: malá závažíkleine Gewichte

namens: pocházet z malého města jménem Feldkirchaus einer kleinen Stadt namens Feldkirch stammen

Zeiger: velká/malá hodinová ručičkader große/kleine Zeiger

Ahnung: nemít o čem nejmenší tušenívon etw. nicht die geringste Ahnung haben

Bier: velké/malé pivogroßes/kleines Bier

ein, eine, ein: bydlet v menším městěin einer kleineren Stadt wohnen

es: (To dítě) Je ještě malé.Es (Das Kind) ist noch klein.

Geduld: Prosím tě o (malé) strpení.Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.

Kleinigkeit: dát si něco malého (k jídlu)hovor. eine Kleinigkeit essen

liebkosen: mazlit se s malým dítětemein kleines Kind liebkosen

Rest: malý zbytekein kläglicher Rest

wenig: mít malý zájemwenig Interesse haben

Zuwachs: Boty pro malou koupím (o něco) větší.Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.