Hlavní obsah

eng

Vyskytuje se v

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Gürtel: den Gürtel enger schnallenutáhnout si opasek uskrovnit se

Riemen: den Riemen enger schnallenutáhnout si opasek

Kreis: im engen familiären Kreis(e)v úzkém rodinném kruhu

schnallen: den Gürtel enger schnallenutáhnout pásek

Sinn: im engeren Sinnev užším smyslu

eng: im engeren Sinn (des Wortes)v užším (slova) smyslu