Hlavní obsah

Kreis

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. geom.kružnice, kruhder Radius eines Kreisespoloměr kruhu
  2. kruh, kolo, okruh diváků ap.přen. Der Kreis schließt sich.Kruh se uzavírá.sich im Kreis aufstellenpostavit se do kruhu
  3. společnost, kruh, okruh přátel ap.im engen familiären Kreis(e)v úzkém rodinném kruhu
  4. kraj, okres, okrsek správní jednotka

Vyskytuje se v

herum: sich im Kreis herum drehenotáčet se kolem dokola

kreisen: Der Satellit kreist um die Erde.Satelit obíhá kolem Země.

umschreiben: ein Dreieck mit einem Kreis umschreibenopsat trojúhelníku kružnici

kolečko: etw. mit einem Kreis markierenoznačit co kolečkem

kolo: sich im Kreise drehentočit se v kole

kroužit: mit den Armen kreisensport. kroužit pažemi

kruh: sich in den Kreis setzensednout si do kruhu

okolo: einen Kreis um j-n/etw. bildenvytvořit okolo koho/čeho kruh

společnost: eine Dame aus besseren Kreisendáma z lepší společnosti

utvořit: Die Kinder bildeten einen Kreis.Děti utvořily kruh.

vykročit: aus dem Kreis tretenvykročit z kruhu

Kreis: der Radius eines Kreisespoloměr kruhu