Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) die Gesellschaft, die Gemeinschaftdostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten
  2. (zájmové sdružení) die Gesellschaft, der Verein, die Gemeinschaft
  3. (instituce, podnik) die Gesellschaft, die Organisation, der Bundakciová společnostdie Aktiengesellschaftspolečnost s ručením omezenýmGesellschaft mit beschränkter Haftung
  4. (souhrn lidských vztahů) die Gesellschaft
  5. (vyšší společenské vrstvy) die Gesellschaft, die Kreisedáma z lepší společnostieine Dame aus besseren Kreisen
  6. (společenská zábava) die Gesellschaft

Vyskytuje se v

akciový: akciová společnostdie Aktiengesellschaft

analýza: analýza společnostidie Gesellschaftsanalyse

dceřiný: ekon. dceřiná společnostdie Tochtergesellschaft

elektrárenský: elektrárenská společnostdie Kraftwerksgesellschaft

holdingový: holdingová společnostdie Holdinggesellschaft

konzumní: sociol. konzumní společnostdie Konsumgesellschaft

mateřský: ekon. mateřská společnostdie Muttergesellschaft

pojišťovací: pojišťovací společnostdie Versicherungsgesellschaft

prvobytný: hist. prvobytná společnostdie Urgesellschaft

rejdařský: rejdařská společnostdie Reedereigesellschaft

ručení: společnost s ručením omezenýmGesellschaft mit beschränkter Haftung

uzavřený: uzavřená společnosteine geschlossene Gesellschaft

bavit: Bavil celou společnost.Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.

dnešní: dnešní společnostdie heutige Gesellschaft

kapitalistický: kapitalistická společnostkapitalistische Gesellschaft

komanditní: komanditní společnostdie Kommanditgesellschaft KG

lepší: Pohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.

mravnost: mravnost společnostidie Moral der Gesellschaft

nemorální: nemorální společnostunmoralische Gesellschaft

ožít: V jeho společnosti nápadně ožije.Sie lebt in seiner Gesellschaft auffällig auf.

příjemný: příjemná společnost/povinnostangenehme Gesellschaft/Pflicht

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

rád: mít rád společnostGesellschaft gern haben

spravovat: spravovat majetek společnostiden Besitz der Gesellschaft verwalten

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

veselý: veselá společnosteine lustige Gesellschaft

vpravit se: vpravit se do společnostisich in einer Gesellschaft einleben

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

Gesellschaft: j-s Gesellschaft suchenvyhledávat čí společnost

Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

Anschluss: Anschluss findenseznámit se, najít si společnost

aufgliedern: die Gesellschaft in Klassen aufgliedernrozdělit společnost do tříd

Gesellschaft: die Stellung der Frauen in der Gesellschaftpostavení žen ve společnosti

Gesellschaft: eine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnost