Hlavní obsah

Gesellschaft

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. společnost lidská, konzumní ap.die Stellung der Frauen in der Gesellschaftpostavení žen ve společnostieine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnostj-s Gesellschaft suchenvyhledávat čí společnost
  2. ekon.(obchodní) společnostGesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

Vyskytuje se v

besser: dostat se do lepší společnostiin bessere Gesellschaft kommen

aufgliedern: rozdělit společnost do tříddie Gesellschaft in Klassen aufgliedern

ručení: společnost s ručením omezenýmGesellschaft mit beschränkter Haftung

společnost: společnost s ručením omezenýmGesellschaft mit beschränkter Haftung

uzavřený: uzavřená společnosteine geschlossene Gesellschaft

bavit: Bavil celou společnost.Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.

dnešní: dnešní společnostdie heutige Gesellschaft

kapitalistický: kapitalistická společnostkapitalistische Gesellschaft

lepší: Pohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.

mravnost: mravnost společnostidie Moral der Gesellschaft

nemorální: nemorální společnostunmoralische Gesellschaft

ožít: V jeho společnosti nápadně ožije.Sie lebt in seiner Gesellschaft auffällig auf.

příjemný: příjemná společnost/povinnostangenehme Gesellschaft/Pflicht

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

rád: mít rád společnostGesellschaft gern haben

spravovat: spravovat majetek společnostiden Besitz der Gesellschaft verwalten

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

veselý: veselá společnosteine lustige Gesellschaft

vpravit se: vpravit se do společnostisich in einer Gesellschaft einleben

Gesellschaft: vyhledávat čí společnostj-s Gesellschaft suchen