Hlavní obsah

Feier

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

oslava: eine Feier veranstaltenuspořádat oslavu

slavnost: eine Feier veranstaltenuspořádat slavnost

zvrhnout se: Die Feier artete in ein Trinkgelage aus.Oslava se zvrhla v pitku.