Hlavní obsah

Gesellschaft

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. společnost lidská, konzumní ap.die Stellung der Frauen in der Gesellschaftpostavení žen ve společnostieine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnostj-s Gesellschaft suchenvyhledávat čí společnost
  2. ekon.(obchodní) společnostGesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

Vyskytuje se v

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

aufgliedern: die Gesellschaft in Klassen aufgliedernrozdělit společnost do tříd

ručení: Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

společnost: Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

uzavřený: eine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnost

bavit: Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.Bavil celou společnost.

dnešní: die heutige Gesellschaftdnešní společnost

kapitalistický: kapitalistische Gesellschaftkapitalistická společnost

lepší: Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.Pohybuje se jen v lepší společnosti.

mravnost: die Moral der Gesellschaftmravnost společnosti

nemorální: unmoralische Gesellschaftnemorální společnost

ožít: Sie lebt in seiner Gesellschaft auffällig auf.V jeho společnosti nápadně ožije.

příjemný: angenehme Gesellschaft/Pflichtpříjemná společnost/povinnost

působit: Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.Společnost působí na trhu už deset let.

rád: Gesellschaft gern habenmít rád společnost

spravovat: den Besitz der Gesellschaft verwaltenspravovat majetek společnosti

špatný: in schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

uchránit: das Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahrenuchránit dítě před špatnou společností

veselý: eine lustige Gesellschaftveselá společnost

vpravit se: sich in einer Gesellschaft einlebenvpravit se do společnosti

Gesellschaft: j-s Gesellschaft suchenvyhledávat čí společnost