Hlavní obsah

aufgliedern

Sloveso

  • etw. Akk in etw. Akk (roz)členit, (roz)dělit co na co, do čehodie Gesellschaft in Klassen aufgliedernrozdělit společnost do tříd