Hlavní obsah

gliedern

Vyskytuje se v

gliedern: sich gliedernin etw. Akk dělit se, členit se na co, do čeho

kost: j-m in den Knochen/Gliedern steckencítit co v kostech

Blei: Blei in den Gliedern habenmít nohy jako z olova