Hlavní obsah

angliedern

Sloveso

Vyskytuje se v

přičlenit: noch eine Betriebstätte angliedernpřičlenit ještě další provozovnu