Hlavní obsah

einteilen

Vyskytuje se v

roztřídit: die Kinder in drei Gruppen einteilenroztřídit děti do tří skupin

rozvrhnout: sich die Zeit gut einteilenrozvrhnout si dobře čas

einteilen: den Kuchen in zwölf Stücke einteilenrozdělit koláč na dvanáct kousků