Hlavní obsah

aufteilen

Vyskytuje se v

racionálně: sich die Arbeit rationell aufteilenracionálně si rozdělit práci

rozčlenit: einen Artikel in vier Abschnitte aufteilenrozčlenit článek na čtyři odstavce

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru