Hlavní obsah

uzavřený

Přídavné jméno

  1. (zavřený) (ab)geschlossen, verschlossen, (ab)gesperrtdočasně uzavřený obchodein vorübergehend geschlossenes Geschäftuzavřená dálnicegesperrte Autobahnuzavřená láheveine verschlossene Flascheuzavřená společnosteine geschlossene Gesellschaft
  2. (člověk ap.) verschlossen, befangen(do sebe) uzavřený člověkein (in sich) verschlossener Mensch
  3. (ukončený, vyřešený) abgeschlossen

Vyskytuje se v

dohoda: uzavřít dohoduein Abkommen treffen

doživotní: uzavřít doživotní pojistkueine lebenslängliche Versicherung abschließen

nájemník: uzavřít smlouvu s nájemníkemeinen Vertrag mit dem Mieter abschließen

pojištění: uzavřít úrazové/cestovní pojištěníeine Unfallversicherung/Reiseversicherung abschließen

průjezd: uzavřít průjezddie Durchfahrt (ver)sperren

sázka: uzavřít sázkueine Wette abschließen

spojenectví: uzavřít spojenectví s kýmein Bündnis mit j-m schließen

ulita: přen. uzavřít se/stáhnout se do své ulitysich in sein Schneckenhaus zurückziehen

uzavřít: uzavřít smlouvueinen Vertrag abschließen

obchod: uzavřít obchod s kýmmit j-m ein Geschäft abschließen

freundschaftlich: mit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffenuzavřít přátelskou dohodu s kým

kommen: zum Abschluss kommenuzavřít se, skončit jednání ap.

langfristig: einen langfristigen Vertrag abschließenuzavřít dlouhodobou smlouvu

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

vorübergehend: vorübergehend geschlossendočasně uzavřený

Wette: mit j-m eine Wette abschließenuzavřít sázku, vsadit se s kým

abschließen: mit j-m ein Geschäft abschließenuzavřít obchod s kým

Abschluss: etw. zum Abschluss bringendovést ke konci, skončit, uzavřít co

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Gesellschaft: eine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnost

hermetisch: etw. hermetisch verschließenco hermeticky uzavřít

Sache: beschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost

verfügen: die Schließung eines Lokals verfügennařídit uzavření lokálu