Hlavní obsah

uzavřený

Přídavné jméno

  1. (zavřený) (ab)geschlossen, verschlossen, (ab)gesperrtdočasně uzavřený obchodein vorübergehend geschlossenes Geschäftuzavřená dálnicegesperrte Autobahnuzavřená láheveine verschlossene Flascheuzavřená společnosteine geschlossene Gesellschaft
  2. (člověk ap.) verschlossen, befangen(do sebe) uzavřený člověkein (in sich) verschlossener Mensch
  3. (ukončený, vyřešený) abgeschlossen

Vyskytuje se v

dohoda: uzavřít dohoduein Abkommen treffen

doživotní: uzavřít doživotní pojistkueine lebenslängliche Versicherung abschließen

nájemník: uzavřít smlouvu s nájemníkemeinen Vertrag mit dem Mieter abschließen

pojištění: uzavřít úrazové/cestovní pojištěníeine Unfallversicherung/Reiseversicherung abschließen

průjezd: uzavřít průjezddie Durchfahrt (ver)sperren

sázka: uzavřít sázkueine Wette abschließen

spojenectví: uzavřít spojenectví s kýmein Bündnis mit j-m schließen

ulita: přen. uzavřít se/stáhnout se do své ulitysich in sein Schneckenhaus zurückziehen

uzavřít: uzavřít smlouvueinen Vertrag abschließen

obchod: uzavřít obchod s kýmmit j-m ein Geschäft abschließen

freundschaftlich: uzavřít přátelskou dohodu s kýmmit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffen

kommen: uzavřít se, skončit jednání ap.zum Abschluss kommen

langfristig: uzavřít dlouhodobou smlouvueinen langfristigen Vertrag abschließen

Vertrag: uzavřít s kým/čím smlouvumit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließen

vorübergehend: dočasně uzavřenývorübergehend geschlossen

Wette: uzavřít sázku, vsadit se s kýmmit j-m eine Wette abschließen

abschließen: uzavřít obchod s kýmmit j-m ein Geschäft abschließen

Abschluss: dovést ke konci, skončit, uzavřít coetw. zum Abschluss bringen

Ehe: uzavřít manželství na úřadě/v kosteledie Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließen

Gesellschaft: uzavřená společnosteine geschlossene Gesellschaft

hermetisch: co hermeticky uzavřítetw. hermetisch verschließen

Sache: být hotová věc, být uzavřená záležitostbeschlossene Sache sein

verfügen: nařídit uzavření lokáludie Schließung eines Lokals verfügen

uzavřený: uzavřená společnosteine geschlossene Gesellschaft